Bouwen of verbouwen, wat is de beste keuze?

3/10/2014

Vergelijk niet alleen de prijs van een nieuw huis met die van een bestaand, als dat laatste moet gerenoveerd worden. In dat geval moet u bij de vergelijking ook rekening houden met de renovatie- of andere aanpassingswerken. Hier is de ultieme vergelijking.

Het voornaamste verschil tussen bouwen en verbouwen zal uiteindelijk de prijs van de bouwgrond zijn. Die is inbegrepen in de totaalprijs ingeval van een bestaande woning en moet erbij geteld worden als u een nieuwe woning laat bouwen (behalve als het een appartement is). Hier volgt een opsomming van enkele kosten die verbonden zijn aan de renovatie van een appartement of huis :

• Inschatting door experts van de noodzakelijke werken en de daaraan verbonden kosten.

• Opstellen en indienen van de nodige bouwtoelatingen (indien nodig).

• Uitvoering van de werken. Reken ongeveer 300 €/m² voor oppervlakkige verbeteringswerken (schilderen, vloeren) en 500€/m² voor het zwaardere werk (elektriciteit, loodgieterij, wanden, dakwerken …)

• Een tijdelijk verblijf gedurende de periode van de werken.
 

Aankoop van een huis of appartement                     
Bouw van een huis of appartement
Aankoopprijs van het vastgoed Aankoopprijs van de grond en prijs van de bouwwerken.

+ kosten van de inrichtingswerken

(6% als het gebouw > 5jaar)

  21% BTW op de bouwkosten

 

  + Kostprijs van de architect
+ Notariskosten + Notariskosten
+ Kosten verbonden aan de hypothecaire lening + Kosten verbonden aan de hypothecaire lening
+ Verzekeringskosten + Verzekeringskosten

 

Nood aan maatwerk

Nieuwbouw heeft het grote voordeel dat u de uitrusting en inrichting van uw woning kunt kiezen. Weliswaar binnen de grenzen van het beschikbare budget. Uw toekomstige woning zal dus goeddeels beantwoorden aan uw eisen, gewoonten en gezinssituatie.

Wil u grote aanpassingswerken wil laten uitvoeren aan een bestaande woning, vraag dan best vooraf advies aan een architect of aannemer. Die u kan adviseren over de mogelijkheden en de kostprijs.

 

Isolatie en energetische performantie

Bij de  bouw van uw woning hebt u de kans om belangrijke beslissingen te nemen over de graad van isolatie van uw woning, die een impact heeft op uw toekomstig energieverbruik. De prijs zal duurder uitkomen – reken een gemiddelde meerkost van 25% – maar dit bedrag kunt u in de loop der jaren terugwinnen door een beter aangepaste energieconsumptie.

Dit gezegd zijnde: niets belet dat een bestaande woning ook perfect aan uw behoefsten zou tegemoetkomen. Dat kan, door enkele werken te laten uitvoeren, de woning beter te isoleren of te kiezen voor een beter aangepast energetisch systeem. Besparingen op de aankoopprijs kunnen geherinvesteerd worden in dergelijke aanpassingswerken die u in de loop der jaren op hun beurt besparingen zullen opleveren.

Lees meer over bouwen en renoveren op Livios.be