Architectenhonoraria: 7 à 8%

3/10/2014

Hebt u besloten een huis te laten bouwen? Bravo! Maar vergeet niet om bij uw kosten ook de honoraria van uw architect en de prijs van de technische studies te tellen.

Tot in 2003 werden de architectenhonoraria door de Orde van Architecten bepaald op een percentage van de totale kostprijs: minimum 7% voor nieuwbouw en 12% voor renovaties. De Europese Commissie heeft daar een einde aan gesteld. Sindsdien mogen de architecten hun honoraria zelf bepalen… maar de oude regel blijft in veel gevallen als referentie dienen.

Het niveau van de honoraria is in het algemeen in verband te brengen met de reputatie van de architect.

2 fasen in het werk

Er worden 2 fasen onderscheiden in het werk van de architect:

– Voortraject

De architect sluit met de opdrachtgever een akkoord over zijn honoraria, omschrijft de aard van het project en de uit te voeren werken, in functie van het budget, de oppervlakte in vierkante meter en de standing van het project, en de eerste werken worden uitgevoerd.

De aan dit gedeelte van het werk verbonden honoraria dienen te worden betaald zelfs als het project niet wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld omdat de stedenbouwkundige dienst een toelating weigert. Of als de bouwheer de supervisie liever aan een ander architect wil toevertrouwen.

Voor dit eerste gedeelte werken bepaalde architecten tegen een vast bedrag, anderen tegen een percentage (ten minste 1,4%).

– Uitwerking en realisering van het project.

De architect pas zijn plannen aan de verschillende opmerkingen van de stedenbouwkundige dienst aan, evenals aan het uiteindelijke budget. Hij zorgt voor het indienen van de bouwaanvraag. Hij stelt het uitvoeringsdossier op met de uiteindelijke plannen en alle details over de bouw. Hij bepaalt de uit te voeren werken, het bijhorende lastenboek en zorgt voor de aanbesteding voor de keuze van de aannemers. Vervolgens superviseert hij de werf en de oplevering;

Voor dit tweede gedeelte zal de architect minstens 7% van de totale kostprijs van de bouw ontvangen, min wat hem reeds betaald was bij het voorproject.


Supplementen

De architect kan een supplement vragen (bijvoorbeeld 2 à 3% van het totaalbedrag) als de bouwheer met verschillende bedrijven wenst te werken in plaats van met een algemene aannemer, want dit vergt meer werk qua controle en coördinatie.

Vergeet bij de berekening van uw budget de technische studies niet: van een stabiliteitsingenieur bijvoorbeeld, een landmeter, een EPB-verantwoordelijke of adviseur… Reken hiervoor ongeveer 4.000 à 5.000 euro bijkomende kosten.

Leg de honoraria voor eens en voor altijd vast.

Het negatieve aspect van deze berekeningswijze is dat als het bouwbudget om welke reden ook toeneemt (met goedkeuring van de bouwheer), de kost van de architectenhonoraria ook toenemen. Vergeet niet dat bepaalde architecten heel het project afwerken tegen een vast bedrag, dat wordt afgesproken voor het begin van de werken.

Een andere oplossing is dat u een beroep doet op een sleutel-op-de-deur bouwbedrijf, dat u een bestek zal aanbieden inclusief architectenhonoraria en eventueel zelfs inclusief de kost van de technische studies.