3 tips voor als je aannemer niet opdaagt

20/10/2014

Je wil een woning renoveren of je bouwt een nieuwbouwwoning. Eén van de aannemers waar je een beroep op doet daagt niet op waardoor de ganse planning in het gedrang komt.  Hoe vermijd je dit? Wat kan je doen als het toch gebeurt?

 
 

Goede afspraken maken

 
Probeer discussies te vermijden. Maak in het aannemingscontract duidelijke afspraken over wanneer je aannemer moet beginnen en wanneer de werken klaar moeten zijn. Je kan meteen overeenkomen dat als de aannemer zich hier niet aan houdt hij een bepaald bedrag verschuldigd is per dag vertraging. Je kan al eveneens afspreken dat bij vertraging de overeenkomst door jou kan worden ontbonden. Voorzie daarbij dat die sancties ‘van rechtswege en zonder ingebrekestelling’ van toepassing zijn.
 

Maan tijdig aan

 
Kom je niets overeen dat moet de aannemer de werken uitvoeren binnen een redelijke termijn. Komt de aannemer binnen die termijn niet opdagen maan hem dan aan via een aangetekende brief. Stel hem in gebreke de werken alsnog binnen een bepaalde termijn (bv. 14 dagen) uit te voeren. Wijs meteen op de schade die je lijdt door het uitstel en dreig ermee die uiteindelijk op de aannemer te verhalen.
 

Ontbindt niet zelf

 
Tenzij je anders overeenkwam beschouw je de overeenkomst bij een vertraging maar beter niet zelf als ontbonden. Doe je dat toch en ga je al dadelijk met een andere aannemer in zee, dan riskeer je dat de eerste aannemer een schadevergoeding van jou vraagt. In principe moet je de ontbinding van het eerste contract aan de rechtbank vragen. Wil je hierop niet wachten en zelf ontbinden vraag dan voorafgaand het advies van een advocaat.
 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat