Mag je een bouwgrond onbebouwd laten?

8/12/2014

Als eigenaar van een bouwgrond moet je daarop niet altijd binnen een bepaalde termijn bouwen. Een uitzondering geldt als je een bouwverplichting hebt.


Laten liggen mag.

Je mag als eigenaar van een bouwgrond die gerust jaren laten liggen zonder er op te bouwen. Het is dus niet zo dat je wettelijk verplicht wordt binnen een bepaalde termijn iets te doen met de grond in kwestie. Je krijgt daarvoor normaal ook geen enkele sanctie. Wel kan de gemeente waar de grond gelegen is belastingen heffen op onbebouwde percelen bouwgrond. De kans bestaat dus dat je zulke heffing moet betalen.

{{NEWSLETTER_BOX}}


Bouwverplichting.

Een uitzondering geldt als er een bouwverplichting rust op de grond die je koopt. Die bouwverplichting kan bv. in de verkavelingsvoorwaarden staan. Vraag dat alleszins na bij de verkoper en laat hem expliciet in de compromis en notariële akte bevestigen of er zulke verplichting bestaat. Vraag je notaris nazicht te doen en doe ook zelf navraag op de dienst Stedenbouw.

Vaak wordt meteen ook aangegeven wat de sanctie is als je je niet houdt aan de bouwverplichting. Zo kan bv. overeengekomen worden dat de koop dan kan worden ontbonden of dat je een schadevergoeding verschuldigd bent.

Bouwen via de verkoper.

Het kan gebeuren dat de verkoper van de bouwgrond tegelijk ook een aannemer is die wil dat je de op te richten woning bij hem laat bouwen. Zoiets kan wel degelijk contractueel worden overeengekomen. Het is dan ook belangrijk dit bij de aankoop van de grond te weten zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.