In zee met een aannemer? Lees de kleine lettertjes!

9/01/2015 - Immovlan.be

Als je werkt met een aannemer staan er op de achterzijde van zijn offerte en factuur vaak algemene voorwaarden. Bij een discussie grijpt de aannemer daar steevast naar terug.

In de algemene voorwaarden van een aannemer zie je vaak bepalingen waarin de aannemer zijn aansprakelijkheid beperkt of een sanctie opneemt voor als je niet tijdig betaalt. Het gebeurt ook wel eens dat de aannemer je in die voorwaarden verplicht om een verzekering op de werf te nemen, om de nodige vergunningen aan te vragen en de werf van water en elektriciteit te voorzien.
Gaat er later iets mis dan grijpt de aannemer daar steevast naar terug om het gelijk aan zijn kant te halen. Vaak lukt dat nog ook. De kleine lettertjes zijn nu eenmaal eenzijdig in zijn voordeel opgesteld.

Lees ze grondig na

Lees de algemene voorwaarden van de aannemer na voor je met hem in zee gaat. Ben je het met sommige bepalingen niet eens vraag dan ze te schrappen. Zijn er bepaalde clausules die jij wil opnemen (bv. dat de aannemer de werken binnen een bepaalde termijn moet uitvoeren) vermeld die dan op het contract.

Gebonden of niet?

Beroept de aannemer zich bij een geschil op zijn algemene voorwaarden, dan kan je vooreerst argumenteren dat je ze niet hebt aanvaard. Je kan dit doen als je de offerte niet ondertekende of als je de kleine lettertjes pas voor het eerst te zien krijgt op de factuur van de aannemer.
Zelfs als je akkoord ging met de algemene voorwaarden zijn die nog niet noodzakelijk ook allemaal geldig. Een heel aantal bepalingen worden wettelijk verboden en dit zeker als je zelf een particulier/consument bent. Zo is het bv. niet toegelaten de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken op te heffen of te verminderen. Het is o.a. ook verboden een bedrag vast te leggen van de vergoeding die jij verschuldigd bent als je je verplichtingen niet nakomt, zonder in een gelijkwaardige vergoeding te voorzien ten laste van de aannemer die in gebreke blijft.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)