Bouwbudget overschreden: kan je je architect aansprakelijk stellen?

2/02/2015

Spreek met je architect een budget af. Als het budget uiteindelijk zwaar overschreden wordt, kan je je architect daar soms voor aansprakelijk stellen.

Als je een huis bouwt of een verbouwing doet, heb je daar een budget voor. Bij het uitwerken van het project moet je architect daar rekening mee houden. Het betreft immers een essentieel bestanddeel van de overeenkomst die je met hem afsluit.

Zorg er dan ook voor dat je budget wordt aangegeven in de overeenkomst die je met je architect afsluit. Geef in de overeenkomst aan wat er allemaal in dit budget begrepen is (zo bv. enkel de ruwbouwwerken of ook de afwerking, BTW of niet, …). Meent je architect dat het door jou vooropgestelde budget voor wat je verlangt niet realistisch is dan moet hij je daarop wijzen.

Als je architect de opdracht aanvaardt, geeft hij daarmee meteen ook het signaal dat het project binnen de grootorde van je budget valt. 

Het budget wordt overschreden 

Als je bouwproject later heel wat meer blijkt te kosten dan het budget dat je ervoor had, dan kan er sprake zijn van een beroepsfout van je architect.

Dat is echter niet altijd het geval. Het kan bv. ook gebeuren dat je in de loop van de bouw allerlei meerwerken liet doen of dat je bv. voor duurdere materialen opteerde. In de praktijk aanvaardt men bovendien vaak dat een overschrijding van het budget ten belope van 10 à 15 % aanvaardbaar is.

Welke sanctie?  

Wordt het budget overschreden dan kan je soms de ontbinding van de overeenkomst met je architect vragen. Je kan eventueel ook de terugbetaling vragen van de erelonen die je al betaalde en een schadevergoeding. Raadpleeg als je een discussie hebt met je architect een advocaat.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat