Hoe reageren als je het niet eens bent met een factuur van je aannemer?

12/03/2015

Protesteer de facturen van je aannemer waar je het niet mee eens bent. Betaal tevens het niet-betwiste gedeelte ervan. Op die manier laat je je goede trouw zien.

 
 
Je krijgt een factuur van je aannemer die je niet (volledig) wil betalen. Mogelijks zijn de werken nog niet naar behoren afgewerkt. Of je aannemer rekent heel wat meer aan dan wat in zijn offerte stond. Hoe kan je in dat geval reageren?
 

Protesteer de factuur

 
Laat de factuur niet zomaar liggen. Laat aan je aannemer integendeel zo snel als mogelijk weten dat je het er niet mee eens bent. Geef in je brief uitvoerig aan waarom je meent dat de factuur niet correct is. Laat je protest kennen via een aangetekende brief. Je aannemer kan dan niet zeggen dat hij je brief nooit heeft gekregen.
 
Maak in je brief voorbehoud voor eventuele latere opmerkingen. Schrijf daarbij een zinsnede in de zin van ‘Ik ontving goed uw factuur waarmee ik het niet eens kan zijn. Zonder volledige te willen zijn en onder voorbehoud van latere verdere aanvulling kan ik alvast wijzen op wat volgt : ***‘.
 
Ben je een particulier en formuleerde je geen protest dan is dan niet noodzakelijk een ramp. Voor een handelaar geldt het tegendeel. Hij wordt nu eenmaal geacht akkoord te zijn met facturen die hij niet betwist.
 

Betaal het niet betwiste deel

 
Voer je geen discussie over een gedeelte van de factuur, betaal dan alvast het niet-betwiste gedeelte. Op die manier laat je je goede trouw zien. Stapt je aannemer later naar de rechtbank om zijn factuur te innen dan kan je gedeeltelijke betaling een argument zijn in je voordeel.