De Verzoeningscommissie Bouw : een alternatief voor de rechtbank?

12/03/2015

Als je een discussie hebt met je aannemer of architect kan je de zaak soms voorleggen aan de Verzoeningscommissie Bouw. Dat gaat sneller en is goedkoper dan de rechtbank.

Wat is het?

De verzoeningscommissie Bouw is een buitengerechtelijke instantie die je discussie met je aannemer of architect kan oplossen. De commissie tracht jou en je aannemer en/of architect te verzoenen. Lukt dat niet dan wordt een expertiseverslag opgesteld waarmee je naar de rechtbank kan stappen. Als er geen verzoening is neemt de commissie dus zelf geen beslissing. Dit expertiseverslag is wel bindend. Je kan het voor de rechtbank niet meer betwisten.

Bevoegdheid overeenkomen.

Je kan het geschil alleen voorleggen aan de commissie als jij en de aannemer het daarover eens zijn. Je kan die afspraak al maken in de aannemings- of architectenovereenkomst. Een ontwerp van clausule die je hiervoor in het contract moet opnemen vind je terug op de website van de commissie.

Om de zaak in te dienen moet je het bevoegdheidsbeding -dat door beiden werd ondertekend-overmaken en moet je een klachtenformulier invullen. Dit formulier vind je terug op de website http://www.bouwverzoening.be/uw-dossier-indienen.

Wat kost het?

Elke partij betaalt een bedrag van 200 euro voor een eerste plaatsbezoek van een deskundige met een overeenkomst van verzoening of een verslag. De kosten kunnen oplopen als er bijkomende onderzoeksdaden nodig zijn.


Meer info vind je op de website http://www.bouwverzoening.be/

{{NEWSLETTER_BOX}}