Waarom je een aannemer niet zomaar de deur mag tonen

19/03/2015

Als je aannemer niet op tijd komt, het werk niet degelijk uitvoert of het met hem niet klikt, kan je niet zo maar in zee gaan met een andere aannemer. Doe je dat toch dan moet je vaak een schadevergoeding betalen.

Zodra je werken toevertrouwt aan een aannemer heb je met hem een contract. Je bent daar door gebonden. Je kan dan ook niet zomaar met een ander in zee gaan en de eerste overeenkomst als onbestaande beschouwen.

In akkoord uiteen

Wil je van aannemer veranderen, dan moet je het eerste contract beëindigen. Je kan proberen in onderling overleg de samenwerking te stoppen. Kom je tot een akkoord zet dat dan wel op papier, kwestie van discussies achteraf te vermijden.

Raak je het niet eens dan moet je, tenzij er in de overeenkomst die je sloot een ‘ontbindend beding’ staat, aan de rechtbank de ontbinding van de overeenkomst vragen. Je moet dan wel voldoende ernstige wanprestaties van je aannemer kunnen bewijzen.

Buitengerechtelijke ontbinding?

Een procedure via de rechtbank kost geld en neemt ook tijd in beslag. Een alternatief bestaat er in dat je zelf de overeenkomst als ontbonden beschouwt. Men noemt dit de ‘buitengerechtelijke ontbinding’ van de overeenkomst.

Wees hier voorzichtig mee. Je kan dit alleen doen als een aantal strikte voorwaarden vervuld zijn. Je moet de aannemer o.a. in gebreke gesteld hebben en hem er op hebben gewezen dat je de overeenkomst als ontbonden zal beschouwen als hij niet alsnog het nodige doet. Bovendien moet de tekortkoming voldoende ernstig zijn en moet het zo dringend zijn dat een rechterlijke uitspraak eigenlijk niet kan afgewacht worden. Stel je ten onrechte de ontbinding vast dan moet je een schadevergoeding betalen. Laat je goed adviseren vooraleer je zulke verregaande stap onderneemt.

Beëindigen zonder reden

Je kan als bouwheer de aannemingsovereenkomst altijd beëindigen mits je aan de aannemer een schadevergoeding betaalt. Die mogelijkheid kan in het aannemingscontract uitgesloten worden. In het contract kan de omvang van de schadevergoeding bepaald zijn.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)