Zo beveilig je je bij je keuze van een aannemer

14/04/2015

Voor je in zee gaat met een aannemer kan je informatie inwinnen over zijn financiële toestand. Je kan eventueel ook een bankgarantie vragen…

Bij je keuze van een aannemer is niet alleen de hoogte van zijn offerte een belangrijk gegeven. Het is ook van belang te weten of de aannemer wel voldoende solvabel is. Als de aannemer waar je mee werkt failliet gaat, heeft dat immers kwalijke gevolgen. Je riskeert je voorschot kwijt te zijn, je werf kan vertraging oplopen en je hebt ook gaan garantie meer.

Zelf info vragen

Je kan aan je aannemer om referenties vragen. Vraag ook aan je architect of hij ervaringen heeft met de aannemer waar je eventueel mee in zee wil gaan.

Je kan ook zelf aantal opzoekingen doen. Op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be) kan je online de balans raadplegen van de aannemer, als dat een vennootschap is. Ook in het Staatsblad (www.staatsblad.be) kan je info vinden over je aannemer (vennootschap). Op de site https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm kan je zien of er een inhoudingsplicht is. Dit is het geval als een aannemer sociale of fiscale schulden heeft. Dat kan een veeg teken zijn van diens financiële toestand.

Betalende informatie

Tegen betaling kan je bij een handelsinformatiekantoor financiële informatie krijgen over het bedrijf waar je mee in zee wil gaan. Een voorbeeld van een dergelijk bedrijf is Graydon (www.graydon.be). Reken op een prijs van 100 a 200 euro voor een opvraging.

Een bankgarantie vragen

Als je twijfels hebt over de solvabiliteit van een aannemer of als je geen risico’s wil nemen, kan je een waarborg vragen. De aannemer is niet verplicht die te geven. Zo kan je vragen dat de aannemer je een bankgarantie aflevert. De bank garandeert dan dat je aannemer zijn verplichtingen tegenover jou nakomt.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}