Bouwen of verbouwen: neem een ABR-verzekering

5/05/2015

Als je een woning bouwt of verbouwt, kan er heel wat misgaan op de werf. Door een Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) verzekering te nemen, kan je je daar in belangrijke mate tegen verzekeren.

Het bouwen of verbouwen van een huis loopt niet altijd van een leien dakje. Het kan gebeuren dat er bij de werken schade wordt veroorzaakt aan de woning van de buren. Ook gebeurt het wel eens dat er materialen gestolen worden op de werf of dat reeds uitgevoerde werken door allerhande weersomstandigheden beschadigd raken.

Wat is een ABR-verzekering?

Gewone verzekeringen zoals brand- en familiale polissen dekken deze specifieke risico’s onvoldoende. Een ABR-verzekering doet dat wel. Hou er wel rekening mee dat zelfs met een ABR-verzekering niet alles zomaar gedekt is. Zo dekt de verzekering het prutswerk van een aannemer niet. De meeste verzekeraars zijn ook niet bereid om dekking te verlenen als je een zelfbouwer bent.

Het is alleszins van belang dat je goed nakijkt wat er precies verzekerd is en wat niet. Dat kan overigens verschillen van maatschappij tot maatschappij. Overigens kan ook de kostprijs verschillen. Hoe uitgebreider de dekking, hoe meer je meestal betaalt. Vergelijk eventueel de voorstellen van verschillende verzekeraars

Heeft het zin?

Je kan aan je aannemer en architect vragen welke verzekeringen zij afsloten voor je werf. Overweeg dan of je zelf nog een ABR-verzekering afsluit. Vaak is dat wel degelijk zinvol. Sluit de verzekering af voor de aanvang van de werken en kijk ook na welke franchise er geldt.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}