Aannemer failliet: mag je dadelijk met een andere aannemer in zee gaan?

19/05/2015

Als je aannemer failliet gaat eindigt de overeenkomst die je met hem afsloot niet automatisch. Vraag aan de curator of hij die overeenkomst wil verderzetten.

Het principe

Als je aannemer failliet gaat stopt het aannemingscontract dat je met hem afsloot daardoor niet. Je moet aan de curator vragen of hij van plan is de overeenkomst verder te zetten. Veelal is dat niet het geval. Wacht alleszins om met een andere aannemer in zee te gaan tot je duidelijkheid krijgt van de curator. Doet je dat niet dan bezondig je je aan een contractbreuk en riskeer je een schadevergoeding te moeten betalen.

Neemt de curator niet dadelijk standpunt in stuur hem dan een aangetekende brief. Maan hem hierin aan om je te laten weten of hij de aannemingsovereenkomst verder wil zetten of niet. Als hij vervolgens niet antwoordt binnen de 15 dagen dan zegt de wet dat hij geacht wordt van het contract af te zien.

Een andere afspraak maken?

Je kan in de aannemingsovereenkomst een andere afspraak maken. Je kan overeenkomen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling wordt ontbonden als je aannemer failliet gaat. Zulke clausule is perfect geldig. Stuur in dat geval een aangetekende brief aan de curator waarin je hem meedeelt je op de clausule te beroepen. Eens je dat deed kan je met een andere aannemer in zee gaan.

Afrekening maken

Als het contract met de failliete aannemer stopt moet er nog een afrekening opgemaakt worden. Ga hiervoor met je architect en de curator aan tafel zitten. Hebt je meer voorschot betaald dan wat werd uitgevoerd, dan moet je een schuldvordering indienen in het faillissement. Is de waarde van de werken hoger dan wat je al betaalde, dan moet je mogelijks aan de curator bijbetalen.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}