Moet een architect controle houden op je werf?

29/07/2015

 

Als je bouwt of verbouwt is het soms verplicht om een architect controle te laten houden op je werf. Doe je dat niet, dan riskeer je zelfs strafsancties.

Wettelijke verplichting

Als je een nieuwbouw zet of een renovatie doet waarvoor je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, moet je veelal een beroep doen op de diensten van een architect. Die maakt de plannen op. Hij moet daarnaast ook controle houden op je werf. Dit geldt zowel als je een beroep doet op één of meerdere aannemers voor het uitvoeren van de werken als indien je een zelfbouwer bent.

Anders afspreken kan niet

Je kan in de overeenkomst die je met je architect afsluit hier niet van afwijken. Je kan de taak van controle wel aan een andere architect toevertrouwen dan aan diegene die de plannen opmaakte.

Ook na het sluiten van het contract met je architect kan je die niet ontheffen van zijn controleplicht. Doe je dat toch, dan stelt de architect -tenzij hij zeker is dat een andere architect met de controle belast is- de vergunnende overheid hiervan in kennis. Hij meldt dit ook aan de aannemer(s) en aan zijn provinciale raad.

De sanctie

Hou je je niet aan deze verplichting, dan riskeer je strafrechtelijk vervolgd te worden. Je loopt ook het risico dat de werken worden stilgelegd. Bovendien riskeert je dat als een aannemer de werken niet degelijk uitvoerde je hiervoor van hem geen (volledige) schadevergoeding kan eisen. Dit zal zo zijn als blijkt dat de verplichte controle door een architect de problemen had kunnen voorkomen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}