Hoe een conflict met een bedrijf oplossen?

31/07/2015

Vraag

Het bedrijf dat onze kelder heeft drooggelegd beging enkele fouten. Ondertussen zijn ze deze met tegenzin aan het herstellen. De werkmannen trekken hun echter niets aan van de rest van de woning. Ze maken voortdurend onnodige schade. De communicatieverantwoordelijke negeert ons. Kan ik juridische informatie inwinnen om iets aan de situatie te doen?

Antwoord

De werkmannen mogen geen schade aanrichten aan de woning. Je moet natuurlijk wel kunnen bewijzen dat de schade door het betrokken bedrijf werd aangericht indien hiermee wilt verdergaan. Een plaatsbeschrijving voor en na de werken is een manier om dit te voorkomen.

Is dit niet meer mogelijk? Dan stel je best de aannemer zo snel mogelijk in gebreke. Dit via aangetekend schrijven met foto’s van de beschadigingen en een gerechtsdeurwaardersvaststelling. Bij ernstige schade kan je de schade laten vaststellen door een deskundige die door de rechtbank wordt aangesteld.

{{NEWSLETTER_BOX}}