Hoe vaak moet je architect langskomen op je werf?

25/08/2015

Eén van de taken van je architect bestaat erin dat hij toezicht moet houden op je werf. Dit betekent niet dat hij er zo goed als constant moet zijn.

De regel

Het toezicht dat je architect moet doen op je werf is niet permanent. Hij moet daar dus niet constant aanwezig zijn. Wel moet hij langskomen telkens er een beslissende stap in het bouwproces wordt gezet. De architect gaat verder na of de uitgevoerde werken en de gebruikte materialen overeenkomen met het lastenboek en de plannen. Hij bekijkt ook het werk van de aannemer regelmatig en vestigt de aandacht op eventuele uitvoeringsfouten. Dit betekent niet dat de architect alle gebreken en tekortkomingen moet opmerken.

Meer controles kunnen

Je kan vragen dat de architect meer controles doet op je werf. Hou er daarbij rekening mee dat je hiervoor extra zal moeten betalen. Spreek op voorrand met je architect af wat deze extra controles je precies zullen kosten. Je kan ook (tegen een extra betaling) eventueel de werfcoördinatie aan je aannemer toevertrouwen. Hij stelt dan onder andere een timing op voor de verschillende werken.

Wanneer is je architect aansprakelijk?

Als er iets mis gaat op de werf kan je je architect daar soms voor aansprakelijk stellen. Dit kan je bv. doen bij een fout in de conceptie van het gebouw alsook bij een gebrek aan controle. Weet wel dat de architect geen resultaatsverbintenis aangaat. Hij garandeert geen resultaat maar enkel dat hij de nodige inspanningen zal leveren om het beoogde resultaat te bereiken. Het is dus niet omdat er iets misgaat met de werken dat je architect daar steeds voor aansprakelijk is.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}