Mag je aannemer onderaannemers inschakelen?

28/10/2015

Als je voor het bouwen of verbouwen van je huis een beroep doet op een aannemer, mag die het werk deels of volledig toevertrouwen aan één of meerdere onderaannemers van zijn keuze. Je kan die mogelijkheid contractueel uitsluiten.

Het principe.

Je aannemer mag één of meerdere onderaannemers inschakelen om de afgesproken werken bij jou uit te voeren. Hij moet wel de algemene leiding van de werken blijven doen. Het werk werd hem namelijk toevertrouwd omwille van het vertrouwen dat je in zijn firma hebt.

Je kan met je aannemer een andere afspraak maken. Je kan overeenkomen dat hij de werken persoonlijk moet uitvoeren en dat hij niet mag werken met onderaannemers. Zet dit dan wel op papier. Als je er als bouwheer belang bij hebt dat je aannemer de werken persoonlijk doet en niet werkt met een onderaannemer kan je dat ook vragen.

Wie is aansprakelijk?

Je eigenlijke aannemer blijft tegenover jou aansprakelijk voor de goede uitvoering van de werken. Als er iets misgaat moet je hem daarvoor aansprakelijk stellen ook al lag de verantwoordelijkheid voor de fout eigenlijk bij de onderaannemer. Je hebt nu eenmaal alleen een overeenkomst met de aannemer. Met de onderaannemer heb je geen rechtstreeks contract.

Als je je aannemer aansprakelijk stelt en die meent dat het de fout is van de onderaannemer, moet de aannemer op zijn beurt de onderaannemer aansprakelijk stellen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}