Overdrijf niet met de schadevergoeding die je met je aannemer overeenkomt

2/12/2015

Je kan met je aannemer afspreken dat die aan jou een schadevergoeding moet betalen als de werken niet tijdig worden uitgevoerd. Stem die vergoeding af op de werkelijke schade die je riskeert te lijden.

Maak afspraken

Als je in zee gaat met een aannemer wil je dat die de werken tijdig uitvoert. In het contract dat je met hem afsluit kan je afspreken binnen welke termijn hij met zijn opdracht klaar moet zijn. Het is daarbij aangewezen duidelijke afspraken te maken. Kom een uitvoeringstermijn of een uiterste datum waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd overeen. Zet die afspraak ook op papier.

Je kan meteen afspreken dat je aannemer je een schadevergoeding moet betalen als hij zich niet aan deze timing houdt. Bepaal dat je aannemer deze vergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd is. Doe je dat niet, dan begint de vergoeding pas te lopen nadat je een ingebrekestelling stuurde.

Overdrijf niet

Overdrijf niet in de schadevergoeding die je met je aannemer afspreekt. Zo oordeelde een rechter recent dat een schadevergoeding van 1 % van de aannemingssom (die zowat 100.000 euro bedroeg) per dag vertraging overdreven is. De vergoeding die contractueel werd afgesproken werd dan ook gematigd.

Stem de schadevergoeding af op de werkelijke schade die je riskeert te lijden. Je kan eventueel ook een forfaitaire vergoeding afspreken en aangeven dat die geldt onverminderd je recht om een hogere schadevergoeding te vragen als je een hogere schade kan bewijzen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)