Geen vergunning; wat gebeurt er met je aannemingscontract?

16/12/2015

Bij het bouwen of verbouwen van een woning heb je soms een bouwvergunning of machtiging nodig. Wat gebeurt er met het contract met je aannemer als je die uiteindelijk niet krijgt?

Je sluit een aannemingscontract af met een aannemer. Voor de werken die je wil doen heb je een vergunning nodig. Of je hebt bijvoorbeeld een machtiging nodig van een buurman om vanop zijn perceel te werken. Uiteindelijk krijg je die niet. Kan je in dat geval nog onder het contract met je aannemer onderuit als je dat al voordien afsloot?

Opschortende voorwaarde

Je kan in de overeenkomst met je aannemer een opschortende voorwaarde opnemen van het verkrijgen van de nodige vergunningen of machtigingen. Krijg je die dan uiteindelijk niet (hoewel je je best deed om ze toch te krijgen) dan kan je nog onder de overeenkomst met je aannemer onderuit. Zorg er wel voor dat de opschortende voorwaarde correct wordt geformuleerd zodat er geen discussies kunnen rijzen.

En anders?

De verplichting om de nodige vergunningen te bekomen rust op jou als bouwheer. Ook als de aannemingsovereenkomst daaromtrent niets bepaalt moet jij als bouwheer daarvoor zorgen zodat de aannemer tijdig met de werken kan beginnen. Je moet de bouwvergunning ook aan de aannemer ter kennis brengen en mag de werken niet in strijd met de vergunning laten uitvoeren.

Sloot je al een contract af met je aannemer zonder voorbehoud en krijg je uiteindelijk de vergunning niet, dan zit je toch aan de aannemingsovereenkomst vast. Je riskeert dan aan de aannemer een schadevergoeding te moeten betalen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}