Moet je intresten betalen als je een factuur van een aannemer te laat betaalt?

6/01/2016

Je verliest een factuur van een aannemer uit het oog. Je aannemer stuurt je een herinnering en vraagt meteen dat je ook intresten betaalt. Moet je die betalen?

Het principe

Je aannemer kan intresten vragen als je een factuur niet tijdig betaalt. De intresten lopen in principe pas vanaf het moment dat je aannemer je een ingebrekestelling stuurt. Meer bepaald is dat vanaf het moment dat je aannemer je een aangetekende brief stuurt waarin hij je aanmaant zijn factuur te voldoen. De hoogte van de intresten wordt dan bepaald door de wettelijke rentevoet.

Andere afspraken

Je aannemer kan in het contract dat hij met je afsluit (of in zijn algemene voorwaarden) andere afspraken met je maken. Zo kan hij daarin opnemen dat je intresten verschuldigd bent vanaf de vervaldag en dit ‘van rechtswege en zonder ingebrekestelling’. Een dergelijke bepaling is ook perfect geldig. Je aannemer zou ook met jou een intrestvoet kunnen afspreken die heel wat hoger ligt dan de wettelijke intresten.

Wat kan je doen?

Krijg je een aanmaning van je aannemer en vraagt die ook intresten betaal dan in eerste instantie het eigenlijke factuurbedrag. De kans is groot dat de aannemer niet langer aandringt op betaling van de intresten.

Doet hij dat toch, dan kan je eventueel argumenteren dat je nooit akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden. Is de aangerekende rentevoet overdreven (meer dan 8 a 10 %) dan kan je ook inroepen dat de intrest als aangerekend overdreven is en dat die moet worden gematigd.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaat.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}