Mag je als appartementseigenaar een schotelantenne plaatsen?

5/02/2016

Als eigenaar van een appartement wil je een schotelantenne plaatsen. Mag je dat  zomaar zelf beslissen? Of heb je daar de toestemming van de algemene vergadering van mede-eigenaars voor nodig?

Niet aan de gevel of op het dak 

Als mede-eigenaar mag je niet zomaar een schotelantenne plaatsen op het dak van een appartementsgebouw of aan de gevel daarvan. Dat zijn nu eenmaal gemene delen van het gebouw. Als je daaraan een schotelantenne wil bevestigen moet je voorafgaand de toestemming vragen van de algemene vergadering van mede-eigenaars. Die beslist met een 3/4e meerderheid van stemmen. Als men je de toestemming weigert kan je daar overigens meestal bijzonder weinig tegen beginnen. Plaats je toch een schotelantenne op het dak of aan de gevel, dan kan de syndicus die laten verwijderen.

En op je privé-terras? 

Kijk of er in de basisakte van het gebouw (of eventueel in het reglement van inwendige orde) hierover een bepaling staat. Als dat niet het geval is, mag je wel degelijk een schotelantenne zetten op je privé-terras. Hou er wel rekening mee dat ook de algemene bepalingen van het reglement  (die je bijvoorbeeld verbieden de harmonie van het gebouw in het gedrang te brengen) van belang kunnen zijn.

Als de basisakte je het plaatsen van een schotelantenne zonder meer verbiedt kan je die bepaling trachten aan te vechten voor de rechtbank. Je kan dan argumenteren dat die bepaling strijdig is met je recht op informatie. Bij een discussie heeft de rechtbank het laatste woord. Brengt het reglement enkel beperkingen aan wat het aanbrengen van een schotelantenne betreft (bv. hoe groot die maximaal mag zijn, waar je ze mag plaatsen, …) dan is het reglement allicht wel geldig en hou je er maar beter rekening mee. Wil je hierop een afwijking, vraag dan de toestemming van de algemene vergadering.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}