Binnen deze termijn moet je de facturen van je aannemer betalen

19/02/2016

Je krijgt een factuur binnen van een aannemer die voor jou bouw- of verbouwingswerken doet. Binnen welke termijn moet je die betalen?

Als je een factuur in de bus krijgt, vraag je je misschien wel af of je die dadelijk moet betalen of dat je ze een paar weekjes kan laten liggen.

Maak afspraken

Je kan in de overeenkomst die je met je aannemer afsluit afspraken maken over de betalingstermijn. Veelal zal de aannemer een regeling opnemen in het contract dat hij je voorschotelt of in zijn algemene voorwaarden. Lees die na voor je met hem in zee gaat. Kan je je niet vinden in wat de aannemer voorstelt, laat hem dat dan weten en vraag een andere regeling overeen te komen. Legt de aannemer eenzijdig een (korte) vervaldag op, dan kan je zeggen dat je daarmee nooit akkoord ging.

Er is niets voorzien

Staat er niets in het contract of in de voorwaarden van je aannemer en staat er ook geen vervaldag op de factuur, dan moet je betalen binnen een redelijke termijn. Over wat redelijk is, heeft de rechter bij een discussie het laatste woord. Probeer in dat geval alleszins te betalen binnen de maand.

Je betaalt niet op tijd

In de overeenkomst die je met de aannemer afsloot (of in zijn algemene voorwaarden) kan een bepaling staan dat je als je niet op de vervaldag betaalt automatisch een schadevergoeding en intresten verschuldigd bent. Of de aannemer die uiteindelijk ook effectief aanrekent is een andere vraag, maar hij heeft wel veelal het recht dat te doen (mits hij niet overdrijft in wat hij vraagt). Maakte je zulke afspraken niet, dan kan de aannemer maar intresten vragen nadat hij je aangetekend in gebreke stelde.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-avocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}