Als een expert wordt aangesteld in een bouwgeschil…

1/03/2016

Als je voor de rechtbank een geschil hebt met je aannemer over de kwaliteit van zijn werk wordt vaak een deskundige aangesteld. Wat moet je daarvan weten?

  

Een rechter die moet oordelen over een bouwgeschil wil zich vaak op technisch vlak laten voorlichten door een expert/deskundige (zoals bv. een architect).

Wat doet de expert? 

De rechtbank zegt wat de opdracht juist is. De expert zal (soms zelfs meermaals) ter plaatse komen en een verslag opmaken. Hierop mag je je reactie geven waarna een eindverslag wordt opgemaakt. Er zal ook geprobeerd worden de verschillende partijen te verzoenen en een oplossing te bewerkstelligen. 

Zolang de deskundige de werken niet heeft vrijgegeven, mag je niet zomaar herstellingen of aanpassingswerken doen. Doe je dat toch dan riskeer je de zaak te verliezen.

Het kan geld kosten 

De tussenkomst van een deskundige kan heel wat geld kosten. Los daarvan zijn er ook nog eens de kosten van je advocaat die allicht ook op de expertiseverrichtingen aanwezig is. De kosten kunnen zelfs dusdanig zijn dat ze niet opwegen tegen de inzet van het geschil.

In het vonnis waarin de expert wordt aangesteld, zal de rechter zeggen wie de kosten moet voorschieten. Op het einde van het geschil beslist de rechter wie de kosten van diens diensten uiteindelijk draagt. Normaal is dit de partij die in het ongelijk wordt gesteld. 

Een alternatief? 

Je kan de zaak in bepaalde gevallen ook voorleggen aan de verzoeningscommissie Bouw. Dat is een buitengerechtelijke instantie die je discussie met aannemer of architect kan oplossen. Meer info hierover vind je via deze link.Lees meer over bouwen en renoveren op Livios.be

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)