Hoeveel BTW betaal je als je je woning renoveert?

11/03/2016

Als je door een aannemer werken laat uitvoeren aan je woning, ben je soms maar 6 % in plaats van 21 % BTW verschuldigd. Wanneer is dat precies het geval?

Als je een huis of appartement renoveert moet je soms maar 6 in plaats van 21 % BTW betalen. Hierbij wordt overigens geen onderscheid gemaakt naargelang je zelf in de woning woont dan wel deze verhuurt of gebruikt als tweede verblijf.  

De voorwaarden 

Het tarief van 6 % geldt alleen als je werken laat doen aan een woning of appartement dat wordt gebruikt als privéwoning. Je kan niet genieten van dit tarief als je de woning voor beroepsdoeleinden gebruikt. Hoogstens mag slechts een bijkomstig gedeelte van de woning dienen om je beroep uit te oefenen. 

De woning of het appartement moet bovendien minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Verder moeten de werken rechtstreeks aan jou als eindgebruiker gefactureerd worden.

Welke werken?

Niet alle werken komen in aanmerking om van het verlaagde BTW-tarief te kunnen genieten. Zo geldt het tarief bv. niet voor werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning (zo bijvoorbeeld voor tuinaanleg, de aanleg van een zwembad, enz.). Het voordelige tarief geldt ook niet als je zelf materialen aankoopt bij een doe-het-zelfzaak. Ook in dat geval betaal je 21 %.

Overgangsmaatregel 

Voor renovatiewerken aan woningen die meer dan 5 jaar maar minder dan 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werden genomen, bestaat een overgangsmaatregel. Je hebt daar toch recht op het BTW-tarief van 6% als je de aanvraag voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of melding ten laatste op 11 februari 2016 hebt gedaan of het contract voor de werken ten laatste op 11 februari 2016 hebt afgesloten. Je aannemer moet bovendien de facturen ten laatste uitreiken op 31 december 2017.

(zie ook http://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen)

Lees meer over bouwen en renoveren op Livios.be

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)