Is je architect tien jaar aansprakelijk?

19/04/2016

Je doet een beroep op een architect voor het bouwen of verbouwen van je huis. Is je architect tien jaar aansprakelijk als er later gebreken opduiken?

Een aannemer is tegenover jou tien jaar aansprakelijk voor bepaalde gebreken die zich voordoen in de werken die hij deed. Geldt eenzelfde regel voor de architect waar je een beroep op doet?

Wettelijke verplichting

Ook voor je architect is het een wettelijke verplichting je tien jaar garantie te geven. Van deze verplichting kan ook hij niet afwijken. Een clausule in de overeenkomst die je met je architect afsluit waarin staat dat de tienjarige aansprakelijkheid niet geldt, is niet geldig.

Waarvoor? 

De aansprakelijkheid van je architect geldt niet voor alle gebreken aan je bouw of verbouwing. Hij is alleen aansprakelijk voor ernstige gebreken die de stevigheid van het ganse gebouw of van een belangrijk deel ervan in het gedrang brengen. Bovendien moet er sprake zijn van een gebrek in het ontwerp dat hij maakte of van fouten in de controle op de werken.

Verzekerd?

Ook je aannemer kan eventueel aansprakelijk worden gesteld. Vaak zijn je aannemer en architect wat men noemt beiden ‘in solidum’ aansprakelijk. Dat betekent dat je je schade volledig door één van hen kan laten betalen en dat die op zijn beurt maar aan de andere zijn deel moet opvragen. Weet overigens dat je architect voor zijn tienjarige aansprakelijkheid verzekerd is. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Lees meer over bouwen en renoveren op Livios.be

{{NEWSLETTER_BOX}}