3 manieren om te vermijden dat je te veel betaalt aan je architect

29/12/2016

Je gaat met een architect in zee voor het bouwen van een huis of voor een verbouwing. Hoe zorg je er dan voor dat je architect je niet teveel ereloon aanrekent?

Bij je budget voor het bouwen of verbouwen van een huis, moet je ook de kosten van een architect rekenen. Hoe kan je er daarbij voor zorgen dat je op dat vlak niet voor verrassingen komt te staan?

Maak goede afspraken 

Zorg ervoor dat in de overeenkomst die je met je architect afsluit duidelijk wordt aangegeven hoeveel je hem als ereloon moet betalen. Dat kan bijvoorbeeld een forfaitair bedrag zijn dan wel een percentage op de reële waarde van de werken die worden uitgevoerd. Een andere denkbare berekeningswijze is een eenheidsprijs per vierkante of kubieke meter of een uurtarief per prestatie van je architect. Zorg dat meteen ook uit de overeenkomst blijkt wanneer je het ereloon precies moet betalen.

Overleg met je architect 

Als je vindt dat je architect je te veel aanrekent, neem je in eerste instantie best contact met hem op. Vraag hem zijn rekening te motiveren en geef aan wat je opmerkingen daarbij zijn. De kans is niet onbestaande dat je er op die manier uit raakt. Zo krijg je misschien wel de nodige toelichting waaruit blijkt dat de rekening wel correct is of vind je onderling een oplossing (waarbij de architect zijn rekening misschien wel vermindert).

Leg de zaak voor aan de Raad 

Blijft de discussie duren, dan kan je de zaak voorleggen aan de bevoegde provinciale raad binnen de orde van architecten. Die kan de rekening van je architect taxeren wat er eventueel toe kan leiden dat het bedrag van de rekening verminderd wordt.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)