Is een mondelinge overeenkomst met je aannemer bindend?

20/01/2017 - partner: Immovlan.be

Je gaat mondeling akkoord met een aannemer dat die werken aan je huis gaat uitvoeren. Al vrij snel heb je daar spijt van. Kan je de overeenkomst dan nog annuleren?

Het gebeurt wel eens dat je mondelinge afspraken met iemand maakt. Maar zijn die ook geldig of kan je daar nadien onbeperkt op terugkomen?

Een contract is een contract

Als je het onderling eens bent over een contract, dan ben je daar door gebonden. Hierbij is het niet van belang of dat contract mondeling of schriftelijk werd aangegaan. Voor de geldigheid van een overeenkomst is immers (meestal) geen geschrift nodig.

Een kwestie van bewijs

De partij die zich op de overeenkomst beroept zal het bestaan daarvan wel moeten bewijzen. En daar durft bij een mondelinge overeenkomst het schoentje wel eens te wringen. In het Burgerlijk Wetboek staat bovendien een bepaling die zegt dat overeenkomsten met een waarde van meer dan 375 euro in principe moeten worden bewezen aan de hand van een geschrift.

De prijs

Heb je met je aannemer geen afspraken op papier staan, dan kan er al eveneens een probleem rijzen met diens rekening. Als die hoger is dan je verwachtte kan je lang niet altijd iets doen, tenzij de rekening echt overdreven is. Als er niets op papier staat loop je namelijk het risico dat de aannemer zegt dat er op voorhand geen prijsafspraken werden gemaakt. Het is dan ook aangewezen steeds over een offerte van je aannemer te beschikken vooraleer je de werken aan hem toevertrouwt.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)