Kan je een contract met een aannemer nog annuleren?

22/01/2017

Je doet een beroep op een aannemer voor het uitvoeren van bouw- of verbouwingswerken. Enkele weken later heb je spijt van je beslissing en wil je de werken zelf uitvoeren of gaan werken met een andere aannemer. Kan je nog onder het contract onderuit?

Als je een contract met een aannemer tekent zit je daar in principe aan vast. De overeenkomst die je afsloot is niet zomaar iets vrijblijvends waar je te allen tijde op kan terugkomen. Maar wat als je toch een einde wil maken aan de overeenkomst?

Tref een regeling

Contacteer je aannemer en vraag hem of hij akkoord is om alsnog een einde te maken aan het contract. Je aannemer zal daarmee allicht niet zo maar akkoord gaan tenzij je hem een schadevergoeding betaalt. Probeer die vast te leggen op 5 a 10 % van de totale aannemingsprijs. Zeker als de aannemer nog geen materialen bestelde en een gevuld orderboekje heeft is de kans reëel dat hij op het voorstel wil ingaan. Kom je tot een akkoord, zet dat dan ook op papier. Op die manier vermijd je latere discussies.

Verbreken kan

Je kan de overeenkomst met de aannemer ook zonder meer verbreken. Je moet de aannemer in dat geval vergoeden voor al zijn uitgaven, voor al zijn arbeid en voor de winst die hij bij de aanneming had kunnen maken.

Kijk in het contract

Kijk in de overeenkomst die je met je aannemer afsluit of er geen afwijkende regeling in staat. Bovendien kan je aannemer de schadevergoeding die je moet betalen contractueel vastleggen. Staat er zo’n clausule in de overeenkomst dan is die niet altijd geldig. Een advocaat of jurist kan de geldigheid ervan voor jou onderzoeken.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}