Hoe bereken je de uitvoeringstermijn bij een aannemingsovereenkomst?

26/01/2017

In de overeenkomst die je met je aannemer afsluit, maak je afspraken over wanneer de werken klaar moeten zijn. Je aannemer geeft zichzelf daarvoor een welbepaald aantal werkdagen. Hoe bereken je dan de uiteindelijke uitvoeringstermijn?

Als je met een aannemer in zee gaat is het aangewezen een concrete termijn overeen te komen waarbinnen de aannemer klaar moet zijn. Je kan daarbij een vaste datum vermelden (bv. de werken moeten uiterlijk op 15 maart 2017 klaar zijn). Een alternatief bestaat er in overeen te komen dat de werken maximaal een welbepaald aantal werkdagen mogen duren. Maar hoe bereken je dan of de aannemer wel tijdig klaar is?

Kalender- of werkdagen

Als er gesproken wordt van werkdagen is dat iets anders dan kalenderdagen. Bij werkdagen mag men nu eenmaal geen rekening houden met zaterdagen, zondagen, feestdagen en vakantiedagen. Het gaat immers alleen om de dagen waarop normaal kan worden gewerkt.

Weerverlet

Ook dagen waarop er niet kan worden gewerkt door weersomstandigheden (hevige regen, sneeuw, vriestemperaturen, …) mogen niet worden meegeteld bij de berekening van de termijn. Ook dat zijn namelijk geen ‘werk’dagen. Als de aannemer zich op dagen weerverlet beroept, moet hij het bewijs daarvan leveren. Om te weten wat deze dagen zijn kan men bijvoorbeeld terecht bij het KMI.

Hou er rekening mee dat ook de dagen waarop onmogelijk kon worden gewerkt om redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de aannemer niet als werkdagen kunnen worden beschouwd.

Bekijk de overeenkomst

De aannemer kan in de overeenkomst die hij met je afsluit omstandigheden opnemen waardoor de uitvoeringstermijn wordt verlengd. Hierbij kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat bij de bestelling van meerwerken de uitvoeringstermijn met een welbepaald aantal werkdagen wordt verlengd, enz.  


tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}