Waarom je je aannemer best niet (volledig) betaalt als je gebreken ziet…

27/01/2017

Je doet een beroep op een aannemer voor het uitvoeren van werken aan je huis. Je stelt vast dat ze niet naar behoren werden uitgevoerd. In dat geval is het belangrijk zijn rekening niet zomaar te betalen…

Je laat een nieuwe trap installeren of een nieuwe vloer leggen. Dadelijk na de uitvoering van de werken stel je vast dat ze niet naar behoren werden uitgevoerd. Wat moet je doen als je de factuur krijgt?

Niet zomaar betalen

Het is belangrijk in dat geval de factuur van je aannemer niet (volledig) te betalen. Doe je dat toch, dan riskeer je dat de aannemer nadien zegt dat je zijn werken (en de zichtbare gebreken daaraan) impliciet goedkeurde. De aannemer kan dat niet zeggen voor verborgen gebreken aan zijn werken. Die kan je wel nog inroepen nadat je de rekening betaalde. 

Betaal enkel het niet betwiste deel

Zijn de werken totaal mislukt, betaal dan niets. Zijn er beperkte gebreken vast te stellen betaal dan het niet betwiste deel. Betaal je toch volledig, betaal dan minstens onder alle voorbehoud en wijs op de gebreken die je vaststelde. Vraag aan de aannemer dat hij die alsnog komt oplossen.

Stuur een aangetekende brief

Stuur van zodra je de gebreken vaststelt dadelijk een aangetekende brief naar je aannemer. Neem daarin een lijst op van de gebreken die je vaststelde en geef aan dat die lijst ‘exemplatief’ is. Ga je tot een (gedeeltelijke) betaling over vermeld dat dan in je brief. Geef daarbij aan dat je dat doet onder alle voorbehoud. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)