Wat kan je doen als een onderaannemer niet meer opdaagt?

20/02/2017

Je doet voor het uitvoeren van bouw- of verbouwingswerken een beroep op een aannemer. Deze schakelt op zijn beurt een aantal onderaannemers in. Wat kan je doen als één van deze onderaannemers niet meer opdaagt op je werf?

Het gebeurt maar al te vaak dat de aannemer waar je mee werkt op zijn beurt een beroep doet op onderaannemers (zo bv. een dakdekker, een onderaannemer voor de verwarming en sanitair, enz.). Als één van deze onderaannemers niet meer opdaagt op de werf rijst de vraag wat je daartegen kan doen.

Geen contractuele band

Jij hebt met de onderaannemer waar je aannemer een beroep op doet geen contractuele band.  Je hebt enkel met de eigenlijke aannemer een overeenkomst. Dat betekent dan ook dat je de onderaannemer niet zomaar aansprakelijk kan stellen of bij hem kan aandringen dat hij de werken verder uitvoert. De enige die dat kan is … je hoofdaannemer. 

Aannemer aanspreken

Jij moet je dus met je klachten richten tot je eigenlijke aannemer ook al heb je daar misschien wel een zeer goede band mee. Het is dan aan hem om het probleem met zijn onderaannemer op te lossen. Zorg er ook voor dat je desgevallend de nodige (aangetekende) brieven stuurt naar je aannemer. Doe je dat niet dan bestaat de kans dat deze later zegt dat je nooit reageerde.

Denk aan het contract

Je kan in het contract dat je met je aannemer afsluit een clausule laten inlassen waarin staat binnen welke termijn de werken moeten zijn uitgevoerd. Je kan meteen een vergoeding overeenkomen per dag vertraging. Je aannemer moet het daar dan wel mee eens zijn.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)