Bouwafval in je bouwgrond? Doe dan dit

12/03/2017

Je koopt een perceel bouwgrond. Na de aankoop stel je vast dat er heel wat steen- of ander bouwafval in de grond zit. Wat kan je dan doen? Onze advocaat geeft raad…

  

Verborgen gebrek

Bouwafval onder de grond kan je niet zien op het moment dat je de compromis of notariële akte ondertekent. Er is dan ook sprake van een zogenaamd verborgen gebrek.

Was het wel zichtbaar, dan is er integendeel sprake van een zichtbaar gebrek. Als je daarover geen opmerkingen maakt bij het afsluiten van de overeenkomst, kan je dat later niet meer inroepen en daar je beklag over maken.

Kijk in de overeenkomst

In de meeste verkoopovereenkomsten staat een clausule dat de verkoper niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken aan het gebouw (en de grond). Als je je beklag doet bij de verkoper zal die allicht op deze bepaling wijzen. De verkoper kan zich echter niet verschuilen achter deze clausule als hij op de hoogte was van het gebrek (hij heeft dat bouwafval bijvoorbeeld zelf gestort) en hij dat doelbewust verzweeg. Als koper zal je dat wel moeten bewijzen, zo bijvoorbeeld via getuigen.

Reageer tijdig

Staat er geen bepaling in de verkoopovereenkomst rond verborgen gebreken of kan je bewijzen dat de verkoper ervan op de hoogte was en het probleem verzweeg, dan is het alleszins belangrijk tijdig te reageren. Een verborgen gebrek moet nu eenmaal binnen een korte termijn worden ingeroepen. Is het gebrek ernstig genoeg dan kan je eventueel de ontbinding van de koop vragen. Een andere mogelijkheid is dat je een vermindering van de koopprijs vraagt (waarbij je een deel krijgt terugbetaald).

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}