Discussie met aannemer of (ver)huurder: wie betaalt de advocaat?

11/07/2017

Je raakt betrokken in een rechtszaak met je aannemer of (ver)huurder en doet een beroep op de diensten van een advocaat. Kan je diens rekening door de andere partij laten betalen of draai je er zelf voor op?

Je aannemer of (ver)huurder hangt het wel echt uit. Door zijn onterechte houding is een procedure voor de rechtbank uiteindelijk onafwendbaar. Is het dan niet logisch dat hij de kosten van je advocaat betaalt?

Je moet ze zelf betalen

Als je een beroep doet op een advocaat, moet je sowieso zelf diens kosten betalen. Maak met je advocaat goede afspraken over wat hij je precies zal aanrekenen. Vaak werkt hij aan een uurtarief. Los van zijn ereloon (vaak ligt dat tussen de 125 en 150 euro, te vermeerderen met btw) zal hij je ook kosten aanrekenen (zo bijvoorbeeld een eenmalige dossierkost, vergoeding voor verplaatsingen, dactylo en diens meer).

De verliezer betaalt je een forfait terug

De verliezende partij in een procedure wordt veroordeeld tot betaling aan de winnaar van een zogenaamde rechtsplegingsvergoeding. Dat is een forfaitaire vergoeding voor de kosten van de advocaat van de winnaar. Dit forfait staat los van de werkelijke kosten van je advocaat en hangt af van de inzet van het geschil. Om je een idee te geven : de rechtsplegingsvergoeding bedraagt (per aanleg) 780 euro bij een discussie over een bedrag tussen 2500 en 5000 euro. Gaat de discussie over 50.000 euro dan bedraagt de rechtsplegingsvergoeding 3000 euro. Deze bedragen kunnen overigens in uitzonderlijke gevallen vermeerderd of verminderd worden.

Je bent verzekerd

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kan je de kosten van je advocaat daarop soms verhalen. Kijk dan ook je verzekeringen na. Weet dat je in het kader van een rechtsbijstandsverzekering overigens de vrije keuze van advocaat hebt. De verzekeraar kan je met andere woorden geen advocaat opdringen. Jij mag kiezen wie je neemt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}