Brand op de werf: wie betaalt de rekening?

25/10/2017

Tijdens het bouwen van je huis breekt er brand uit op de werf. Kan je je aannemer daarvoor aansprakelijk stellen of draai je zelf op voor de schade?

Een brand op de werf kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan een verkeerde uitvoering van de werken of aan een kortsluiting. De brand kan verder ook bv. overslaan van een ander gebouw of te wijten zijn aan vandalisme.

De aannemer in de fout

Als je voor de werken een beroep doet op een aannemer, dan is die aansprakelijk als de brand door zijn ‘fout’ wordt veroorzaakt. Je moet de aannemer dan niet betalen voor de werken die hij uitvoerde als die door de brand tenietgaan. Je kan bovendien de schade die je lijdt in principe op de aannemer verhalen. Is de brand mee te wijten aan een fout van je architect, dan kan je die ook aansprakelijk stellen voor de gevolgen.

Er is overmacht

Is de brand te wijten aan overmacht, dan kan de aannemer geen vergoeding voor zijn (nutteloos gebleken) werkuren van jou vragen als de brand zich voordeed voor de oplevering. Als bouwheer draai je dan wel op voor schade aan je grond en aan eventuele andere gebouwen of bouwwerken die werden opgericht door andere aannemers.

Andere afspraken?

Kijk na of er geen bepalingen in het aannemingscontract of de algemene voorwaarden van de aannemer staan die zijn aansprakelijkheid beperken.

Sloot je een brandverzekering af voor de woning dan kan je daar aangifte doen. Het is niet zeker dat deze verzekering tussenkomt in je schade. Je kan ook een ABR-verzekering afsluiten. Zo’n verzekering kan ook brand op de werf binnen bepaalde voorwaarden verzekeren. Wat er precies gedekt is kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}