Beton: Binnenkort een tekort aan grondstoffen? Dit land heeft een oplossing!

6/07/2020

Het hergebruik van bouwmaterialen is big business, vooral voor grote steden die nieuwe openbare structuren moeten bouwen en onderhouden.

In Zwitserland buigen onderzoekslabo’s zich over beton, meer bepaald de recyclage van het materiaal. Beton wordt wereldwijd het meest gebruikt in de bouwsector, en dan vooral in gebieden die ten prooi vallen aan een snelle verstedelijking. Het maken van beton is verantwoordelijk voor het gebruik van 40% van de wereldproductie van granulaten, een samenstelling die vooral bestaat uit zand, grind en steenslag. Maar zowel zand als grind worden zeldzamer, in die mate zelfs dat velen vrezen voor een tekort om middellange termijn.

Daarnaast komt het merendeel van de gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog opgetrokken werden, stilaan aan het einde van zijn levenscyclus en stijgt het volume van afbraakmateriaal zonder dat men echt weet hoe deze afvalstoffen te behandelen. Daardoor worden ze begraven, verbrand, of bij wegwerkzaamheden gebruikt. Maar deze transformatie met maar weinig toegevoegde waarde zorgt ervoor dat er niet echt gebruik gemaakt wordt van de rijkdom die in het beton aanwezig is.

Een tweede leven

Een aantal steden, zoals Zurich in Zwitserland, hebben beslist om voorsprong te nemen. Terwijl meerdere Zwitserse steden al een prioriteit gemaakt hebben van het recupereren van bakstenen bij de afbraak van gebouwen, gaat de grootste stad van het land vandaag nog verder door een percentage van gerecycleerde materialen op te leggen voor openbare bouwprojecten.

Gerecycleerd granulaat is immers even geschikt als zijn natuurlijke variant bij de productie van beton. Het wordt verkregen op basis van stukjes afbraakbeton of gemengd puin dat naast beton ook materiaal als bakstenen, tegels of bepleistering bevat. Gerecycleerd beton wordt anders gebruikt naargelang het gemaakt is op basis van puur puin of gemengd puin. Dat is het geval om technische redenen, zoals de weerstand tegen vrieskoude bij de bouw van bruggen bijvoorbeeld. Maar het gebruik van granulaat uit gemengd puin is bijvoorbeeld zeker mogelijk voor het merendeel van de toepassingen bij het bouwen van huizen.

Deze initiatieven moeten gepromoot worden tijdens de komende jaren, anders zullen de zand- en grindreserves snel slinken!