Overschakeling van arm naar rijk gas: moet jij van ketel wisselen?

25/07/2019

Vanaf deze zomer zullen Belgische huishoudens die nu van "arm gas" worden voorzien, overschakelen op "rijk gas". Zal dit een impact hebben op je ketel en/of op je portefeuille? Lees even mee…

Veel mensen vragen zich terecht af wat de gevolgen van de overgang van "arm" naar "rijk" gas zullen zijn, met name wat betreft ketels en convectoren. Hier zijn enkele antwoorden.

Arm gas, rijk gas?

Al bijna een halve eeuw worden er twee soorten aardgas verdeeld op Belgisch grondgebied. De reden? Het gas wordt via verschillende distributiekanalen getransporteerd: enerzijds "arm" gas (een aardgas met een lage calorische waarde) uit Nederland en anderzijds "rijk" gas met een hoge calorische waarde uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Qatar of Algerije.

De energiewaarde van arm gas ligt ongeveer 15% lager dan die van rijk gas. Bij het verbruik van 1 m3 arm gas wordt met andere woorden 15% minder energie opgewekt dan bij de verbranding van 1 m3 rijk gas.

Waarom de overschakeling?

Simpelweg omdat Nederland besloten heeft te stoppen met het halen van arm gas uit het Slochterenveld, dat op het punt van uitputting staat. Om de importerende buurlanden in staat te stellen hun transportinfrastructuur en huishoudelijke apparaten aan te passen (dit geldt nog steeds voor een derde van België), hebben de Nederlanders voorgesteld om een progressief plan op te stellen teneinde de gasvoorziening te beëindigen. In totaal gaat het om 500.000 Brusselse, één miljoen Vlaamse en 110.000 Waalse huishoudens. Zij zullen door hun energieleverancier in kennis worden gesteld van de datum van de omzetting en van de te volgen procedure. In Brussel is Sibelga alvast van plan om de overgang van arm naar rijk gas tussen 2020 en 2023 te maken. In Wallonië zijn Ores en Resa al van start gegaan.

Om na te gaan of jouw gemeente door deze omschakeling wordt getroffen, hoef je gewoon naar www.gasverandert.be te surfen.

Weet trouwens dat alle gasketels die na 1978 in België op de markt zijn gekomen met beide soorten gas kunnen werken. In principe zal dus alleen apparatuur van vóór 1978 vervangen moeten worden. Twijfel je? Schakel dan een professional in om de compatibiliteit van je toestellen te controleren. Voor huurders zijn de eventuele kosten voor de rekening van de eigenaar van de woning.