Een zwembad in de tuin: een stedebouwkundige vergunning nodig of niet?

8/08/2018

Wallonië heeft de regels versoepeld voor zij die een zwembad in hun tuin willen. Da’s goed nieuws, ook al blijven er bepaalde spelregels van kracht voor wie geen stedebouwkundige vergunning wil aanvragen. En hoe zit het in Vlaanderen?

De CoDT (code du développement territorial, de Waalse stedebouwkundige dienst) heeft een aantal regels voor het hebben van een zwembad versoepeld. Dankzij de nieuwe regelgeving hoeven veel mensen geen stedebouwkundige aanvraag meer te doen, of toch op voorwaarde dat het wateroppervlak binnen 75m² blijft.

Zelfdragend zwembad

Voor zelfdragende of niet-ingegraven zwembaden geldt: ze moeten in de tuin of op de koer van de woning staan, op minstens 1 meter van de perceelsgrens en niet zichtbaar zijn vanop straat.

Ingegraven zwembad

Is het zwembad (half) ingegraven, dan moet dat eveneens in de tuin of de koer zijn en mag er geen enkel ander zwembad op het eigendom staan. Het gebruik van het bad moet ook strikt privé zijn en het mag niet afgedekt worden door grote structuren. Concreet: het mag wel als het om een telescopische, vouwbare of oprolbare afdekking gaat maar dan enkel als deze niet hoger is dan 3,5 meter. Ook dit bad mag niet zichtbaar zijn vanop straat en de minimumafstand tot de perceelsgrens (gemeten vanaf de boord van het zwembad) moet minstens 3 meter bedragen.

Andere voorwaarden: de uitgegraven aarde als gevolg van de installatie moet gelijkmatig verdeeld worden (het natuurlijke reliëf van de tuin moet behouden blijven) en eventuele veiligheidsvoorzieningen mogen niet hoger zijn dan 2 meter.

Gemeentes hebben weinig inspraak

Wie aan al deze voorwaarden voldoet, hoeft geen stedebouwkundige aanvraag in te dienen. Is er toch een voorwaarde die niet kan worden ingelost, is een vergunning aanvragen nodig maar je hoeft er geen architect voor in te schakelen. Dan is het de gemeente die al dan geen groen licht geeft.

En in Vlaanderen?

In Vlaanderen kan de aanleg van een niet–overdekte constructie (siervijver, terras, zwembad…) vrijgesteld zijn van vergunning tot maximaal 80 m² per goed in de zij- en achtertuin. Al bestaande niet-overdekte constructies zoals terrassen, siervijvers of zwembaden, moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Strikt noodzakelijke toegangen en opritten worden niet meegeteld.

De vrijstelling kan enkel gelden voor constructies die:

  • geen bouwvolume hebben
  • niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen
  • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven
  • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn
  • niet in een kwetsbaar gebied liggen

Een voorbeeld:

De familie Van Rossum droomt al jaren van een zwembad in de tuin. Momenteel hebben ze al een kleine siervijver van 15m² en een terras van 20 m². Hun plannen hebben betrekking op het aanleggen van een zwembad van 45m². Vermits 15 + 20 + 45 gelijk is aan 80 kunnen ze het zwembad aanleggen zonder vergunning.

Let op: een vrijstelling is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de pdf bestandchecklist (47 kB). Doe navraag bij uw gemeente.