Stookoliekachels worden taboe in Brussel

26/07/2018

Brussel wil in 2050 volledig gebroken hebben met de verbranding van fossiele brandstoffen. Om dat doel te bereiken, worden drastische maatregelen getroffen.

Vanaf 2025 mag je geen mazoutkachel meer installeren in een Brussels huis of appartement. De kachels die er al stonden, mogen dan nog verder gebruikt worden of toch tenminste tot ze aan vervanging toe zouden zijn. Om eigenaars toch te stimuleren om voor ‘groene vernieuwing’ te kiezen, zal er in principe een premie voor gegeven worden tussen 2021 en 2025.

Iedereen groen

De keuze om fossiele brandstoffen niet meer te gebruiken vanaf de helft van deze eeuw, werd in december 2017 genomen, samen met het verbod op de commercialisatie van mazoutketels vanaf 2035. Te laat, vinden sommigen, dus men wil die datum terugschuiven naar 2025. Een uitdaging met grote slaagkansen, gezien zo’n ketel gemiddeld 20 tot 25 meegaat. In Vlaanderen wil men zelfs nog verder gaan en een verbod op verkoop vanaf 2021 afdwingen, binnen drie jaar al.

Maar 16%

In Brussel kan je zowat overal op gas aansluiten en slechts 16% van de Brusselaars stookt olie. Het nationale gemiddelde ligt vandaag op 30%.

Premie?

Om de ‘groene’ overgang te verzachten, wordt een premie voorzien die ook de verwijdering van de mazouttank (deels) bekostigt. Nogmaals: deze premie zou tussen 2021 en 2025 aangevraagd kunnen worden.