Moet de verkoper het huis proper achterlaten?

24/01/2023

Je koopt een huis of appartement dat niet meer bewoond is. In het huis bevindt zich alleen nog een hoop rommel. Kan je dan van de verkopers verwachten dat ze de woning tegen het verlijden van de notariële akte proper’maken? Hoe ga je daarbij te werk?

Als je een huis of appartement koopt uit een erfenis of een echtscheiding gebeurt het maar al te vaak dat daar op het moment dat je het bezichtigt nog een hoop rommel staat. Kan je eisen dat de verkopers die alsnog verwijderen?

Maak goede afspraken

Je kan discussies op dit vlak vermijden door in de compromis hieromtrent een regeling te treffen. Meer bepaald kan je daarin opnemen dat de verkoper zich ertoe verbindt het onroerend goed leeg en opgekuist te leveren. Je kan meteen een welbepaald bedrag als schadevergoeding afspreken dat de verkoper je moet betalen als hij zich niet aan deze verplichting houdt.

En anders?

Als er niets in de compromis staat over het leegmaken en opruimen van de woning, riskeer je als koper aan het kortste eind te trekken. De verkoper moet dan allicht niet opruimen en de rommel ook niet uit het door jou gekochte pand verwijderen. In de meeste koopovereenkomsten staat nu eenmaal een bepaling dat het onroerend goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. Staat een dergelijke bepaling in de compromis, dan ben je akkoord gegaan om te kopen met … de rommel erbij.

Onderhandel een korting

Het gebeurt maar al te vaak dat erfgenamen of mede-eigenaars die uiteengaan elkaar niets gunnen en voor elkaar niets willen doen. Je zou daarvan gebruik kunnen maken om te zeggen dat jij de woonst of het appartement wel zal opruimen mits er nog iets van de prijs afgaat…

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)