Eigenaars: alles wat je moet weten over de huurindexering

29/09/2022

Op een juiste manier de indexering van huurgelden berekenen en communiceren is niet altijd makkelijk. Vooral niet nu de inflatie welig tiert… Maar als je die procedure nu eens zou automatiseren?

De indexering van huurgelden is vastgelegd een clausule in het huurcontract tussen de huurder en de verhuurder. Het is een mechanisme om de huur van een bestaande huurder op een legale manier te herzien. Dat gebeurt jaarlijks. Hetzij op de verjaardag van de datum van de ondertekening van het huurcontract (Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest), hetzij bij de verjaardag van de aanvang van het huurcontract (Vlaams Gewest). In deze periode is er sprake van een sterke inflatie van de Belgische huren. In augustus 2022 bereikte ze al 9%, tegen 2,0% in 2021 en 0,99% in 2020. De indexering is immers gebaseerd op de gezondheidsindex net als de indexering van lonen of sociale uitkeringen. De gezondheidsindex, afgeleid van de consumentenprijsindex, stijgt momenteel sterk en wordt aan het eind van elke maand gepubliceerd. Een complete tabel van de officiële indexen is gemakkelijk online te vinden, per maand.

Hoe berekenen…

Je hebt het al begrepen: de huurindexering niet gebeurt lukraak. Ze moet berekend worden volgens een preciese methode. De berekening die gemaakt moet worden om het bedrag van de nieuwe geïndexeerde huur te bepalen, is als volgt

(Huur exclusief kosten x Nieuwe index) / Oude index = Nieuwe huurprijs

Om het gemakkelijker te maken, is het ook mogelijk om online simulatoren te vinden waarmee je eenvoudig de nieuwe geïndexeerde huur kan berekenen op basis van een paar gegevens, zoals de basishuur, de datum waarop het huurcontract is getekend, de regio waarin de woning zich bevindt, enz.

… en goed communiceren?

Het volstaat echter niet om het nieuwe geïndexeerde bedrag goed te berekenen. De verhuurder zal nog steeds elke ondertekenaar van het contract schriftelijk moeten informeren. Om rechtsgeldig te zijn, moet de verzonden brief ook een aantal onmisbare elementen bevatten die essentieel zijn om huurders correct te informeren. Gelukkig is het vrij eenvoudig om een standaardvoorbeeld van een indexeringsbrief te downloaden.

De indexering automatiseren?

Het regelmatig en efficiënt indexeren van de huren kan echter snel ingewikkeld worden, vooral als je een vastgoedportefeuille hebt die uit meerdere panden bestaat. Het is niet altijd gemakkelijk om elke vervaldag te onthouden of om de verschillende huren aan te passen aan de gezondheidsindex die op die datum geldt. Dan blijft de oplossing over om de indexering van de huren te automatiseren met behulp van beheersoftware. Een applicatie als Smovin biedt bijvoorbeeld heel wat voordelen (kennisgeving op de vervaldag, automatisch berekende nieuwe huur, vooraf ingevulde officiële mededeling, enz.) tegen lagere maandelijkse kosten.