Je huis staat net over de scheidingslijn … wat nu?

3/08/2022

Je buurman laat je weten dat je woning of garage per vergissing voor een deeltje op zijn perceel grond staat. Kan hij dan eisen dat je tot afbraak overgaat van wat er op zijn perceel staat? Wat zegt de wet daar precies over?

Je zal het maar meemaken dat je een woning, garage of tuinhuis laat bouwen en de aannemer dit per vergissing enkele centimeters over de scheidingslijn tussen jouw perceel grond en dat van de buren bouwt. Wat riskeer je in dat geval?

Afbraak vragen?

De wet zegt dat als een bouwwerk ten dele op, boven of onder de grond van de nabuur is gebouwd, de buur de verwijdering daarvan kan vragen. Een uitzondering op die regel geldt als er een wettelijke of contractuele reden is hiervoor. Ook als het gebouw er al jaren staat en de verjaring bereikt is bestaat er een uitzondering op de regel.

Niet overdrijven

Toch bestaat er nog een andere belangrijke nuance op de algemene regel. Als je namelijk te goeder trouw was (je wist bv. niet eens af van het feit dat er voor een stuk verkeerd werd gebouwd) en je door de wegneming van het overschrijdende gedeelte onevenredig zou worden benadeeld, dan kan de eigenaar van de aanpalende grond niet de verwijdering eisen.

De wet zegt dat je buur in dat geval de keuze heeft om ofwel een recht van opstal voor de duur van het bestaan van het gebouw toe te kennen ofwel het daartoe benodigde gedeelte van het perceel aan jou over te dragen. In die beide gevallen kan je buur wel aanspraak maken op een schadeloosstelling

Was je wel te kwader trouw, dan kan de buur de verwijdering vragen van wat er op zijn perceel werd gebouwd tenzij er noch een omvangrijke inname is noch een potentiële schade in hoofde van je buur.

Jan Roodhooft, advocaat (www.advocatenroodhooft.be)