Als je verhuurder plots jaren indexaties opvraagt…

2/08/2022

Je huurt al enkele jaren een woning of appartement. Je verhuurder vroeg nooit een aanpassing van de huurprijs aan de index. Nu doet hij dat wel waarbij de huurprijs niet enkel flink stijgt maar de verhuurder ook voor het verleden de aanpassingen opvraagt. Maar kan dat wel?

Het kan voor de toekomst

De verhuurder kan wel degelijk de aanpassing van de huurprijs aan de index vragen voor de toekomst. Zeker als hij gedurende enkele jaren geen indexaanpassing deed kan de huurprijs daardoor wel eens flink verhogen. Tekende je bv. in juli 2019 een huurovereenkomst in Vlaanderen voor een huurprijs van 750 euro, dan kan de verhuurder nu al … 832.55 euro huur vragen.

Een argument dat de verhuurder de indexaanpassing voorheen niet deed en hij daar dus afstand van zou hebben gedaan zal allicht niet overtuigen.

En het verleden?

Voor het verleden kan de verhuurder integendeel niet zomaar onbeperkt bij je aankloppen. De achterstallen die de verhuurder invordert zal je dan ook mogelijks maar deels moeten betalen. Meer bepaald zegt de wet dat het bedrag dat je verhuurder met terugwerkende kracht aan jou vraagt nooit voor meer dan drie maanden aan indexering mag zijn. De verhuurder mag dus met zijn indexering maar drie maand teruggaan in de tijd.

Vraagt de verhuurder toch een grotere achterstal, dan moet je dat niet betalen.

Opzeg?

Het feit dat de huur verhoogt ten gevolge van de indexering is op zich geen reden om de huur te beëindigen. Als huurder kan je wel altijd beslissen om de huur op te zeggen volgens de ‘gewone’ regels die voor een opzeg gelden. Meen je dat door de indexering de huur te hoog geworden is, dan kan je daar dus altijd toe overgaan.

Jan Roodhooft, advocaat (www.advocatenroodhooft.be)