Daarom heb je soms het akkoord nodig van je partner om je eigen huis te verkopen

20/06/2022

Als je als echtgenoot alleen eigenaar bent van een onroerend goed heb je toch soms de instemming nodig van je partner om dat te verkopen? Waarom is dat het geval en wat kan je doen als je die instemming niet krijgt?

Gezinswoning

Als je samen met je echtgeno(o)t(e )eigenaar bent van een woning moet je beiden akkoord gaan om deze te verkopen. Ben je alleen eigenaar dan is dat in de regel niet het geval. Toch heb je ook dan soms de instemming nodig. Dat is meer bepaald het geval als de woning die je wil verkopen de gezinswoning is. Gaat het integendeel om een opbrengstpand dat je verhuurt en wil verkopen, dan kan je daar wel alleen over beslissen.

Is de woning of het appartement een tweede verblijf dat je af en toe amen met het gezin gebruikt (bv. een appartement aan zee of een vakantiehuis in het buitenland) dan is de instemming van je echtgeno(o)t(e) al evenmin nodig.

Deze regel geldt overigens ongeacht of je al dan niet een huwelijksovereenkomst (huwelijkscontract) sloot.

Rechtbank

Krijg je die instemming niet dan kan je de woning dus niet verkopen. Wil je dat dan toch doen, dan kan je naar de rechtbank stappen. Die kan dan beoordelen of de weigering van je echtgeno(o)t(e) al dan niet terecht is en je eventueel toch toelaten om tot de verkoop over te gaan.

Samenwoners

Woon je met je partner feitelijk samen dan heb je diens instemming niet nodig voor de verkoop van een eigen onroerend goed. Woon je wettelijk samen, dan gelden weer wel dezelfde regels als diegenen die voor echtgenoten gelden.

Jan ROODHOOFT, advocaat