Dit gebeurt er met het voorschot dat je als koper op rekening van de makelaar betaalt

11/09/2018

Als je een onroerend goed koopt, vraagt de verkoper bij het ondertekenen van het verkoopscompromis vaak om een voorschot. Wat gebeurt er met dit voorschot als je dit stort op een rekening van de vastgoedmakelaar?

Als je als koper een voorschot betaalt aan de vastgoedmakelaar bij de aankoop van een onroerend goed, dan moet dit op diens derdenrekening geplaatst worden. Stort je het op de gewone rekening van de makelaar, dan moet die dit naar zijn derdenrekening doorstorten.

Wie krijgt het?

De vastgoedmakelaar zal als de authentieke akte wordt verleden het voorschot vrijgeven aan de verkoper. Gaat er met de koop om één of andere reden uiteindelijk iets mis, dan zal je als koper het door jou betaalde voorschot kunnen terugvragen (tenzij het niet doorgaan van de koop te wijten is aan jouw fout).

De makelaar gaat failliet

Gaat de makelaar na het betalen van het voorschot (maar voor het verlijden van de notariële verkoopsovereenkomst) failliet, dan hoef je je geen zorgen te maken. Het voorschot valt dan niet in zijn vermogen. Dat betekent meteen ook dat de schuldeisers van de makelaar er niet mee weg kunnen. Je geld staat er dus ook bij een faillissement veilig.

Echtscheiding

Ook als de makelaar uit de echt scheidt hoef je je geen zorgen te maken. Ook dan loop je geen risico dat het voorschot dat je betaalde uiteindelijk bij zijn ex-echtgeno(o)t(e) terechtkomt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)