Een optie nemen op een huis: wat houdt het juist in?

6/03/2015

Je bent geïnteresseerd in de aankoop van een huis of appartement maar wil nog enkele zaken laten nakijken. In dat geval kan je een optie nemen om te vermijden dat het aan iemand anders wordt verkocht.

Als je een huis, appartement of bouwgrond hebt gezien die je zou willen kopen, kan het zijn dat je nog een aantal zaken wil (laten) nazien. Misschien wil je bijvoorbeeld nog langs gaan met een aannemer of architect vooraleer de beslissing te nemen. Om te vermijden dat de verkoper het pand intussen aan iemand anders verkoopt, kan je hem of haar om een ‘optie’ vragen.

Wat is het?

Een optie geeft je het recht (maar niet de plicht) om het onroerend goed binnen een met de verkoper afgesproken termijn aan de welbepaalde prijs te kopen.
Die termijn kan gaan van enkele dagen tot zelfs maanden. In die periode mag de verkoper het huis niet aan iemand anders verkopen. Jij als kandidaat-koper zit ‘niet vast’. Beslis je uiteindelijk toch niet te kopen, dan is dat je goed recht.

De verkoper is niet verplicht om je de optie te geven

Hou er bovendien rekening mee dat de verkoper een vergoeding kan vragen voor het verlenen van de optie. Vaak wordt meteen bepaald dat je die vergoeding kwijt bent als je uiteindelijk niet koopt. Koop je wel dan wordt de vergoeding afgetrokken van de koopprijs.

Laat alles op papier zetten

Wil de verkoper je een optie geven vraag dan om deze ook op papier te zetten. Als het bij een louter mondelinge belofte blijft om een tijdje niet aan iemand anders te verkopen, kan je dat bij een discussie nu eenmaal niet bewijzen.
Kijk op het document hoe je de optie moet lichten als je toch beslist om te kopen. Staat er niets vermeld hoe je dat moet doen, schrijf dan een aangetekende brief om te laten weten dat je koopt.
Om discussies te vermijden, worden in de optie bovendien best – net zoals bij een onderhandse verkoopovereenkomst – alle verkoopmodaliteiten nauwkeurig opgenomen.
{{NEWSLETTER_BOX}}