Zo maak je een goede plaatsbeschrijving op

28/04/2015

Je kan perfect zelf een plaatsbeschrijving opstellen. Je hoeft hiervoor dus geen beroep te doen op één of andere professioneel. Maak je zelf een plaatsbeschrijving op dan is dat trouwens gratis.

Het is wel belangrijk dat de plaatsbeschrijving tegensprekelijk wordt opgemaakt. Je moet ze dus samen met de huurder(s) opstellen. Zorg er voor dat alle huurders (net als jijzelf als verhuurder) de plaatsbeschrijving ondertekenen en elk blad daarvan paraferen. Maak de plaatsbeschrijving op in evenveel exemplaren als er partijen zijn vermeerderd met één exemplaar voor de registratie. Je moet de plaatsbeschrijving immers samen met het huurcontract laten registreren.

Je kan de plaatsbeschrijving wel al op voorhand voorbereiden en die samen met de huurder ter plaatse overlopen. Op dat moment kan je de eventuele opmerkingen van je huurder noteren.

Hoe stel je ze op?

Er zijn geen echte voorwaarden waaraan een plaatsbeschrijving moet voldoen. In de wet staat alleen dat ze ‘omstandig’ moet zijn. De plaatsbeschrijving moet met andere woorden voldoende gedetailleerd zijn.

De beste werkwijze bestaat erin dat je kamer per kamer van het verhuurde huis of appartement beschrijft. Geef per kamer op wat de toestand is van ramen, deuren, muren, plafond, vloerbekleding enz. Geef tevens aan wat de toestand is van toestellen, ingemaakte kasten, … Je kan ook foto’s toevoegen in de plaatsbeschrijving. Maak de foto’s daarbij op een moment dat er nog geen meubelen in het huis staan. Een foto zegt trouwens vaak heel wat meer dan woorden.

Vergeet ook de kelder, zolder en garage niet. Neem tevens een plaatsbeschrijving van de tuin op. Als de huurder daar later allerlei ‘vernielingen’ aan doet kan je hem die ook laten vergoeden. Denk bv. maar aan het geval dat je huurder bomen of planten uitdoet of zelfs een oprit of tuinpad uitbreekt. Bij het verhuren van een appartement moet je enkel een plaatsbeschrijving opmaken van de privatieve delen. De gemene delen moet je integendeel niet beschrijven.

Doe je als verhuurder in de loop van de huur bepaalde verbouwingen (je plaatst bv. een nieuwe keuken of badkamer in het huurhuis of er worden nieuwe ramen geplaatst), dan kan je met de huurder een bijvoegsel aan de plaatsbeschrijving opstellen.

Je doet beroep op een specialist

Je kan in het huurcontract dat je met je huurder afsluit ook overeenkomen dat iemand anders (zoals bv. een vastgoedmakelaar, een landmeter, …) de plaatsbeschrijving opmaakt. Om discussies te vermijden is het aangewezen dat je de naam en het adres opneemt van diegene die je hiervoor samen aanstelt. Je kan meteen overeenkomen dat elk van jullie de helft van de kosten betaalt.

Om verrassingen over de kostprijs van zo’n plaatsbeschrijving te vermijden vraag je best op voorhand een offerte. De bedragen die als vergoeding worden aangerekend durven wel eens te verschillen. Het kan gaan om bedragen rond de 150 tot zelfs 700 euro voor een gewoon appartement of woonhuis.

De rechtbank stelt iemand aan

Je moet de plaatsbeschrijving tijdig opstellen. Dit moet gebeuren ten laatste binnen de maand vanaf het moment dat je huurder het exclusief gebruik kreeg van het gehuurde goed (bij huurovereenkomsten die worden aangegaan voor minder dan één jaar, moet de plaatsbeschrijving uiterlijk binnen de 15 dagen na het in gebruik nemen worden opgemaakt).

Als je huurder weigert om mee te werken aan een tegensprekelijke plaatsbeschrijving, dan kan je hem een aanmaning sturen om aanwezig te zijn op een door jou bepaalde dag en uur. Helpt ook dat niet dan kan je naar de vrederechter stappen. Die zal een deskundige aanstellen om de plaatsbeschrijving op te maken. De procedure bij de vrederechter moet aanhangig worden gemaakt binnen de eerder vermelde termijn van 15 dagen of een maand.Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)


Terug naar het nieuwsoverzicht

Deze website gebruikt cookies. Met cookies kunnen wij u inhoud en services aanbieden die zijn afgestemd op uw browsergedrag, kunnen we uw site-ervaring optimaliseren met behulp van doelgroepstatistieken en advertenties aanpassen op basis van uw gedrag. Als u cookies weigert, dan kunt u niet meer profiteren van deze voordelen. U kunt op elk gewenst moment de acceptatie-instellingen wijzigen. Klik hier voor meer informatie.