5 zaken die je moet weten over het reglement van inwendige orde

21/10/2015 - Immovlan.be

Je bent eigenaar van een appartement. In het gebouw waarin je appartement gelegen is kan een reglement van inwendige orde bestaan. Wat is dat precies en wat moet je daar van weten?

Binnen een appartementsgebouw bestaat er, naast de basisakte en het reglement van mede-eigendom, vaak ook een zogenaamd reglement van inwendige orde. In dit reglement staan een aantal afspraken en leefregels die de bewoners van het gebouw moeten naleven. Deze regels dienen om de veiligheid, de netheid en de rust binnen het gebouw te respecteren.

De regels kunnen vooreerst betrekking hebben op het gebruik van de gemene delen van het gebouw (zoals de gangen, de tuin, de lift, de ondergrondse garages, …). Daarnaast kunnen er ook regels in worden opgenomen rond het gebruik dat je van je eigen appartement mag maken.

Wat staat er zoal in?

De regels kunnen aangeven wat je in en met de gemene delen zoal mag doen. Zo kan er bv. instaan of er al dan niet fietsen in de gemene delen mogen worden gestald, hoe en waar het huisvuil moet worden geplaatst in afwachting van de ophaling, wie de stoep moet vrijmaken ingeval van sneeuw of ijzel enz. Het reglement kan bv. ook bepalen dat er niet met de lift mag worden verhuisd en welk gebruik er mag worden gemaakt van de gemeenschappelijke tuin.

Met betrekking tot je eigen appartement kan bijvoorbeeld bepaald worden welke kleur je glasgordijnen en eventuele luifel op je terras moeten hebben. Ook kan bijvoorbeeld vastgelegd worden vanaf welk uur er geen lawaai meer mag worden gemaakt in de individuele appartementen en dat het verboden is met naaldhakken rond te lopen in je appartement.

Is het bindend?

Je moet als mede-eigenaar het reglement van inwendige orde in principe ook respecteren. Dit is bindend voor jou ook al ben je het met bepaalde voorschriften niet eens. Als je meent dat een bepaalde beslissing in strijd is met de wet kan je die wel aanvechten. Indien je je appartement verhuurt bevestig je best in het huurcontract dat de huurder kennis nam van het reglement (voeg dat dan ook als bijlage) en dat hij dat zal respecteren.

Het reglement kan gewijzigd worden. Dit gebeurt door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Indien de vergadering zulke wijziging wil doorvoeren moet dat op de dagorde staan van de algemene vergadering. Je moet niet zomaar toelaten dat zulke wijziging besproken wordt onder het punt ‘varia’. De vergadering in kwestie beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Als je het niet eens bent met een beslissing van de algemene vergadering kan je die in vraag stellen via een procedure bij de vrederechter. Hiervoor beschik je over een termijn van vier maand na de algemene vergadering. Je kan de beslissing in vraag stellen als er sprake was van een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering.

Waar vind je het?

Je kan bij de syndicus navragen of er in het gebouw een reglement van inwendige orde bestaat. Hij kan je een copie bezorgen van de laatste versie. In de wet staat ook dat er zich op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars een gecoördineerde versie van het reglement moet bevinden.

Wat kan je doen bij een overtreding?

Als een andere eigenaar of een huurder het reglement overtreedt, kan je hem daar in eerste instantie over aanspreken. Helpt dat niet, dan kan je terecht bij de syndicus van het gebouw. Die kan de bewoner in kwestie in gebreke stellen. Geeft ook dit geen resultaat dan kan een procedure worden gestart bij de vrederechter. Is de bewoner die het reglement niet respecteert een huurder, dan kan je ook de verhuurder contacteren. Vraag hem dat hij zijn huurder aanmaant het inwendig reglement alsnog na te leven.

In het reglement kan een boetesysteem opgenomen worden. Aan bepaalde overtredingen van het reglement kan een boete worden gekoppeld. Het bedrag daarvan moet redelijk en niet overdreven zijn.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)


Terug naar het nieuwsoverzicht

Deze website gebruikt cookies. Met cookies kunnen wij u inhoud en services aanbieden die zijn afgestemd op uw browsergedrag, kunnen we uw site-ervaring optimaliseren met behulp van doelgroepstatistieken en advertenties aanpassen op basis van uw gedrag. Als u cookies weigert, dan kunt u niet meer profiteren van deze voordelen. U kunt op elk gewenst moment de acceptatie-instellingen wijzigen. Klik hier voor meer informatie.