3 alternatieve methodes om je tweede verblijf te financieren

19/02/2016 - Immovlan.be

Je overweegt om een tweede verblijf te kopen. Je kan hiervoor een klassieke hypothecaire lening aangaan of de aankoopprijs misschien wel betalen vanuit je spaargelden. Weet dat er ook enkele andere alternatieve financieringswijzen bestaan.

 
 
 
 
Dat je een tweede woning of appartement kan betalen vanuit je ‘vermogen’ (als je voldoende spaartegoeden hebt) of via een klassieke hypothecaire lening weet wel iedereen. Maar er bestaan ook een aantal andere denkpistes om aan de nodige gelden te komen. We geven drie alternatieve werkwijzen aan. 
 
Het is alleszins belangrijk dat je in jouw concrete geval kijkt wat de meest aangewezen (en voordeligste) financieringswijze is. Hou daarbij ook rekening met de fiscale gevolgen van de diverse werkwijzen. De verschillende methodes, hun voor-en nadelen en hun kostprijs vergelijken is dus de boodschap. Een gesprek met je bankier en/of boekhouder of accountant kan daarbij verhelderend zijn.

Gebruik je groepsverzekering

Ook als je groepsverzekering nog niet aan jou werd uitbetaald, kan je die op verschillende manieren gebruiken om je tweede verblijf te financieren. Je hoeft dat tweede verblijf overigens niet zelf te gebruiken of bewonen. Het mag bijvoorbeeld ook gaan om een onroerend goed dat je verhuurt.
 
Je kan dat vooreerst doen door een voorschot te vragen op de reserves die in het kader van de groepsverzekering al werden opgebouwd. Wil je dat je reserve verder ‘oprent’ dan kan je op dat voorschot intresten betalen. Je kan er ook voor kiezen geen intresten te betalen en de intresten samen met het voorschot dat je opnam af te rekenen op het moment dat je groepsverzekering wordt uitbetaald. Vraag bij je verzekeraar na wat de concrete voorwaarden en modaliteiten zijn van het opvragen van zulk voorschot. Hou er daarbij rekening mee dat je mogelijks je rechten op een winstdeelname verliest.
 
Een andere denkpiste bestaat erin de groepsverzekering in pand te geven aan een bank als waarborg voor een lening die je aangaat om het tweede verblijf te kopen. Op die manier kan je soms vermijden een hypotheek te moeten vestigen of een schuldsaldoverzekering te moeten nemen (met het eventuele bijkomend medisch onderzoek). 

Werk met een ‘bulletkrediet’

Je kan bij de bank een ‘bulletkrediet’ afsluiten. Bij zo’n krediet betaal je tijdens de looptijd ervan enkel intresten af en geen kapitaal. Misschien gaat je bank zelfs akkoord dat je ook geen intresten betaalt tijdens de looptijd van het krediet maar dat je die samen met het kapitaal op het einde van de rit terugbetaalt.
 
Je moet er dan wel voor zorgen dat je op het einde van het krediet over voldoende gelden beschikt om de bank terug te betalen. De bank zal hier ook een ‘zekerheid’ voor willen. Eventueel zou je het op het einde terug te betalen bedrag kunnen samenstellen via de groepsverzekering die je zal worden uitbetaald. Het kan daarnaast bijvoorbeeld ook gebeuren dat je een erfenis verwacht en dat je de geleende gelden daarmee later wil terugbetalen.

Neem je lening terug op

De lening van je (eerste) huis is op het moment dat je je tweede verblijf koopt mogelijks al voor een groot stuk terugbetaald. In dat geval kan je vaak een wederopname doen van dat krediet om daar (een deel van) de aankoopprijs van je tweede verblijf mee te betalen. Door te werken met een wederopname kan je kosten vermijden van het opnieuw moeten opmaken van een notariële kredietakte. 
 
Informeer bij je bank of dit kan en wat de voorwaarden (onder andere op het vlak van de rentevoet) zijn. Vergelijk ook met de kostprijs van een nieuw krediet (eventueel bij een andere bank) en ga na wat de fiscale gevolgen zijn van de diverse opties.
 
 
 
Tekst: Jan Roodhooft, avocat (www.ra-advocaten.be)
 

Terug naar het nieuwsoverzicht