Nieuws – Dit zijn de regels rond het ‘kraken’ van woningen

4/01/2018 - Immovlan.be

Sinds 16 november 2017 is er een nieuwe wet van kracht tegen ‘kraken’. Wat houdt die wet precies in en wat kan je doen als jezelf zou worden geconfronteerd met krakers die in je huis of appartement zitten?

De laatste maanden was er in de pers heel wat te doen rond woningen die gekraakt werden (en dit onder andere in het Gentse). Er werd recent dan ook een wet gestemd waardoor slachtoffers van krakers meer actiemiddelen ter beschikking krijgen. Deze nieuwe wet trad pas ook in werking. Wat moet je hier precies van weten?

Kraken is strafbaar

De nieuwe wet zegt dat ‘kraken’ een misdrijf is. De kraker kan dus strafrechtelijk worden veroordeeld. Dit geldt zowel voor het kraken van bewoonde als van onbewoonde panden. Zo kan een bewoond pand bijvoorbeeld gekraakt worden als de bewoners tijdelijk afwezig zijn (omdat ze bijvoorbeeld op vakantie zijn). Ook het kraken van verplaatsbare garageboxen of tuinhuizen wordt hierbij onder andere strafbaar.

Opdat het kraken van een onbewoond pand strafbaar zou zijn moet er wel een strafklacht worden ingediend door de eigenaar van de woning (of bijvoorbeeld de vruchtgebruiker daarvan).

Wat kan je concreet doen?

Stel je vast dat je woning gekraakt wordt, stap dan dadelijk naar de politie, het parket of de onderzoeksrechter en dien een klacht in. Bij de politie en het parket kan je dat gratis doen. Een klacht bij de onderzoeksrechter is formalistischer. Je zal daar de klacht schriftelijk moeten indienen (best via een advocaat) en ook een bedrag van enkele honderden euro’s moeten consigneren.

In het kader van de strafrechtelijke procedure die dan volgt kan je je burgerlijke partij stellen en een schadevergoeding vragen van de krakers. Zo kan je bijvoorbeeld een vergoeding vragen voor de dagen dat ze je pand bezet hebben, een vergoeding voor de schade die werd aangebracht aan je pand enz. De rechter zal wel vragen dat jij de schade effectief bewijst. Weet dat de kans beperkt is dat je –zelfs als de kraker veroordeeld wordt tot betaling van een schadevergoeding- je geld ook zal zien. Men kan nu eenmaal de spreekwoordelijke ‘kei het vel niet afdoen’.

Welke sanctie riskeren de krakers?

De krakers riskeren als ze worden veroordeeld –bovenop de schadevergoeding die ze je moeten betalen- een fikse straf. Die kan zelfs oplopen tot 2 jaar cel en 300 euro boete. De sancties die kunnen worden opgelegd zijn zwaarder als bewoonde huizen worden gekraakt dan als het gaat om het kraken van onbewoonde panden. In dit laatste geval kan namelijk maximaal een gevangenisstraf worden opgelegd van een maand en een geldboete van 100 euro. Wie een onbewoond pand kraakt en geen gevolg geeft aan het bevel tot ontruiming of het bevel tot uithuiszetting riskeert dan weer een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en een geldboete van 26 tot 200 euro

Laten buitenzetten

Als het gaat om het kraken van een bewoond pand, kan de politie de krakers meteen buitenzetten. Bij een onbewoond pand ligt dat moeilijker. De krakers kunnen dan ten vroegste na 8 dagen uit de woning worden gezet. Meer bepaald kan de procureur dan de uithuiszetting van de krakers bevelen. Zijn bevel wordt op een goed zichtbare plaats aangeplakt aan het onroerend goed dat door de krakers werd bezet. De krakers kunnen tegen dat bevel tot uitzetting beroep aantekenen als ze menen dat hun rechten daardoor geschaad worden. Dat beroep wordt ingediend bij de vrederechter binnen de acht dagen na de aanplakking van het bevel.

De burgerlijke procedure wordt versneld

Als er krakers in je woning of appartement zitten kan je ook een burgerlijke procedure starten voor de vrederechter. Die procedure wordt aanzienlijk ‘versneld’. Meer bepaald kan je een verzoekschrift neerleggen bij de vrederechter waarbij je in gevallen van volstrekte noodzakelijkheid zelfs kan werken met een zogenaamd eenzijdig verzoekschrift. Voor het voeren van een dergelijke procedure bij de vrederechter doet je best een beroep op de diensten van een advocaat.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)Terug naar het nieuwsoverzicht

Immovlan.be maakt gebruik van cookies om uw surfervaring zo optimaal mogelijk te maken. Voor meer informatie, klik hier.