Nieuws – Woningverzekering: opgepast voor de evenredigheidsregel!

18/10/2016 - Immovlan.be

De evenredigheidsregel wordt door de verzekeraar toegepast wanneer een woning onderverzekerd is of met andere woorden niet voor de reële waarde is verzekerd. In geval van schade kan dit als gevolg hebben dat deze slechts gedeeltelijk zal worden vergoed.

 
 
Stel: via openbare verkoop koopt u een villa voor 200.000 euro en u laat diverse renovatiewerken uitvoeren voor 25.000 euro. Vervolgens rukt een storm het dak los. De expert die door de verzekeringsmaatschappij aangeduid werd, schat de kost voor een nieuw dak op 15.000 euro. Volgens hem loopt de wederopbouwwaarde van de villa op tot 275.000 euro. 
 
U bent dus onderverzekerd (225.000 in plaats van 275.000 euro). De verzekeraar beroept zich op de evenredigheidsregel. U ontvangt dus geen 15.000 euro maar wel 15.000 x (225.000/275.000) = 12.272 euro. 
 
Hetzelfde principe is van tel wanneer u een onderverzekerde woning huurt.
 

Hoe vermijden?

 
Om onderverzekering te vermijden, maken verzekeringsmaatschappijen gebruik van zeer eenvoudige “evaluatieroosters”, waarmee de verzekeraar de waarde van het gebouw kan bepalen. Deze roosters zijn bindend voor de verzekeringsmaatschappijen die de evenredigheidsregel dan niet meer kunnen inroepen.
 
Onaangename verrassingen komen nog altijd voor, want veel eigenaars hebben niet genoeg aandacht voor de waarde waarvoor hun gebouw verzekerd is. Vooral in een hypothetische situatie: belangrijke werken werden uitgevoerd, maar de waardebepaling van de woning werd niet aangepast in het verzekeringscontract. 
 
Wanneer er iets gebeurt, is de verrassing danig onaangenaam omdat deze fameuze evenredigheidsregel nog te weinig bekend is. Wanneer er schade ontstaat, dan is het bedrag van weinig belang. Als uw huis voor twee derden van de wederopbouwwaarde verzekerd is, zal u slechts een schadevergoeding krijgen die gelijk is aan twee derden van de kosten voor de schade. 
 
In die situatie is het jammer dat er niet gedacht werd om het huis te verzekeren aan “nieuwwaarde”. Dat gezegd, hoe wordt die nieuwwaarde bepaald (heropbouw van een nieuw huis met dezelfde waarde, in het ergste geval)?
 

Nieuwwaarde uiteraard zeer moeilijk te bepalen! 

 
Architecten, aannemers of vastgoedexperts zijn daartoe het meest gekwalificeerd. Omdat de constructieprijzen evolueren, is het belangrijk om erover te waken dat de verzekering - proportioneel gezien - gelijk mee fluctueert. We merken evenwel op dat alle maatschappijen geïndexeerde contracten voorstellen. 
 
De verzekerde verzet zich al een tiental jaar met succes tegen de evenredigheidsregel. Hij kan zich beschermen tegen de toepassing van de evenredigheidsregel door aan zijn makelaar of maatschappij een SAER-formulier (Stelsel tot Afschaffing van de EvenredigheidsRegel) te vragen, waarin verschillende schattingsformules voorzien zijn: op basis van de oppervlakte, het aantal kamers, het bouwvolume, de graad van afwerking, …
 
De meeste maatschappijen gaan zelfs nog verder door de kosten te dekken wanneer er een overschrijding is op het ogenblik van de wederopbouw.
 
Bijvoorbeeld, als het SAER-formulier komt tot een waarde van 225.000 euro, er daarna een schadegeval is en bij de wederopbouw blijkt dat de kosten neerkomen op 237.500, dan zal de verzekerde dat laatste bedrag van de maatschappij ontvangen. 
 
Ook wat het meubilair betreft, bieden de meeste maatschappijen de mogelijkheid om de evenredigheidsregel op te heffen. 
 


Terug naar het nieuwsoverzicht