Immogids voor makelaars, notarissen en promotoren

Gedetailleerd zoeken

Zoeken

Snelle opzoekingen

De Vastgoedmakelaars

Een vastgoedmakelaar is een persoon die voornamelijk optreedt als bemiddelaar bij de verkoop, aankoop, ruil, verhuur of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.

Een vastgoedmakelaar kan uiteraard via een vastgoedkantoor of Immo agentschap werken, maar alleen natuurlijke personen kunnen als vastgoedmakelaar erkend worden.Erkening van en toezicht op een vastgoedmakelaar gebeuren door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).


De Notarissen

De hoofdrol van een notaris is het opstellen van notariële akten. Om het eenvoudig voor te stellen, gaat het om het authenticeren van overeenkomsten om ze meer wettelijke kracht te geven.

Notarissen kunnen tal van andere activiteiten uitvoeren, waaronder taken van vastgoedbemiddelaars. Hierdoor publiceren de notarissen die hier te vinden zijn advertenties van panden te koop (uit de hand of in openbare verkopen).

Meer informatie over de rol en functie van notarissen vindt u op de site van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.